Hvorfor feirer vi Hans Nielsen Hauge i 2021?

Hvorfor feirer vi Hans Nielsen Hauge i 2021?

Dette er gründeren og forkynneren som skjøt fart på tros- og næringsliv i Norge.

Kultur

2021 er jubileumsår for Hans Nielsen Hauges (1771-1824) fødselsdag.
Dette markeres over hele landet på ulike måter.
Blant annet gir Norges Bank ut en sirkulasjonsmynt for å markere lekpredikanten og samfunnsbyggeren Hans Nielsen Hauge.

En skjønner noe spesielt har hendt når en feirer fødselsdagen til noen 250 år etterpå.

Hva er det egentlig med Hans Nielsen Hauge som gjør at han i år feires over hele landet?

Hylles i kirke og samfunn

Hans Nielsen Hauge og bevegelsen han startet har betydd mye for utviklingen av norsk kristenliv de siste årene. Over hele landet i år skal det feires på tvers av mange kirkesamfunn.

Spesielt i år et at også Norges Bank gir ut en sirkulasjonsmynt for å markere lekpredikanten og samfunnsbyggeren Hans Nielsen Hauge.

De begrunner dette med at han selv og bevegelsen har hatt stor betydning for den politiske og økonomiske moderniseringen av landet.

Det åndelige livet

For å forstå hva det var som skjedde, må vi tilbake omtrent 225 år til 5. april 1796.

Hauge var kommet hjem igjen til familiegården og arbeidet ute på åkeren da han opplevde et sterkt møte med Gud.

Han beskriver dette møtet mange år senere som en enorm herlighet, og at han synes ikke noe i denne verden var å regne som noe sammenlignet med det å tjene Gud.

Dette fikk umiddelbar virkning, og allerede samme kveld fikk også to av søstrene hans en oppvåkning da han kom hjem.

Inn og ut av fengsel

På høsten skrev hans sin første bok av mange, og startet en omfattende reisevirksomhet hvor han både arbeidet og forkynte evangeliet. Det utviklet seg etter hvert til en større bevegelse med mange omreisende forkynnere.

På denne tiden var det ut fra konventikkelplakaten ikke lov å samles uten samtykke fra sognepresten, så Hauge og hans venner ble fengslet om og om igjen de neste årene.

Det var imidlertid satt i gang en betydelig bevegelse, som påvirket både kirkeliv og samfunnsliv i stor grad mange år etterpå.

Til slutt ble Hauge i 1804 fengslet for en lengre periode. Det ble en lang rettsprosess med mange falske anklager, og da han til slutt ble satt fri var helsen så dårlig at reisevirksomheten i stor grad stoppet opp for Hauges del.

Det var imidlertid satt i gang en betydelig bevegelse, som påvirket både kirkeliv og samfunnsliv i stor grad mange år etterpå.

Næringsvirksomheten

Et av de områdene av påvirkning var næringsliv. Allerede i den første boken skriver Hauge om å være gode forvaltere både av det åndelige og materielle.

Hans Nielsen Hauge og vennene hans drev en betydelig næringsvirksomhet over store deler av landet. Hauge selv hadde et godt øye for å se potensiale for næringsvirksomhet og talenter i de han hadde rundt seg.

Det året er det estimert at Hauge selv investerte for mellom 1 og 1,5 prosent av det Norske investeringsvolumet.

Det meste av Hauges næringsvirksomhet skjedde i stor grad i en femårsperiode mellom 1799 og 1804 i en forrykende fart innenfor mange næringer. For Hauges del stoppet det brått opp da han ble fengslet høsten 1804.

Det året er det estimert at Hauge selv investerte for mellom 1 og 1,5 prosent av det Norske investeringsvolumet. Det er ingen tvil om at denne utstrakte næringsvirksomheten hadde stor påvirkning både i og utenom kirkelandskapet.

Den verdifulle perlen

Men hva var det egentlig som motiverte Hauge og vennene hans til å holde på med næringsvirksomhet?

Det er mye som kan sies her, men kanskje er noe av svaret å finne i signetringen som brevene til både venner og andre ble merket med.

På signetringen er det en krans og referanse til Matteus 13,46. Der er historien om himmelriket, hvor det er en kjøpmann som leter etter verdifulle perler og finner en særlig verdifull perle. Det resulterer i at kjøpmannen selger alt han eier og kjøper denne verdifulle perlen.

Det kan virke som at Hauge også hadde fått smake noe av himmelrikets verdi. Om en slår opp i samleverkene av både bøkene og brevene til Hauge er det ikke uvanlig å finne mellom 1-5 bibelsitater på hver side.

Denne perlen ble så viktig for Hauge at han viet sitt liv til å forvalte den på best mulig måte med hele livet. Både det som er evig og det som hører denne tiden til.

Haugianerne av Adolph Tidemand

Kultur

2021 er jubileumsår for Hans Nielsen Hauges (1771-1824) fødselsdag.
Dette markeres over hele landet på ulike måter.
Blant annet gir Norges Bank ut en sirkulasjonsmynt for å markere lekpredikanten og samfunnsbyggeren Hans Nielsen Hauge.