Kjør café, quiz og snakkis om talen!

Kjør café, quiz og snakkis om talen!

Hvis talen har et så viktig budskap så burde vi jo kunne snakke om den også i etterkant.

Lange og trauste, korte og knallbra, morsomme, kjedelige, interessante og oppbyggende. Ja, talene på møtet kan være mye forskjellig, og kanskje kjenner du igjen noen av beskrivelsene?

«Kjør café og quiz!»

Den klassiske «nå er møtet ferdig, kjør café og quiz» finner man igjen i en stor andel menigheter. Dette er knallviktig, for hva er vel en menighet uten fellesskapet. Hva er vel en menighet uten folkene?

For at en menighet skal bygge fellesskap og et godt miljø, så er det veldig viktig med den sosiale biten i etterkant av møtet.

Og så blir talen stående

Talen derimot, den blir ofte stående der litt igjen som noe som tilhørte møtedelen. Vi kan ha digget den, men snakker ikke noe mer om den i etterkant. Dette tror jeg mange kjenner seg igjen i.

Hvis talen har et så viktig budskap så burde vi jo kunne snakke om den også i etterkant.

Noen føler seg kanskje ferdige med talen så fort velsignelsen har blitt lyst ut og møtedelen er over. Men er talen kun forbeholdt møtet?

Hvis talen har et så viktig budskap så burde vi jo kunne snakke om den også i etterkant. Kanskje har noen andre tolket den annerledes enn deg, det kan være noe du slet med å forstå eller kanskje fikk du et bilde som er verdt å dele med resten av gjengen.

Disiplene snakket om forkynnelsen

Disiplene til Jesus glemte ikke akkurat det han gikk rundt å forkynte. Nå var det jo litt crazy opplegg det han holdt på med, men de noterte, de skrev ned og de fortalte videre.

Som etterfølgere burde vi i dag også kunne gjøre det samme, med disiplene som forbilder.

Kjør café, quiz og snakkis om talen!

Forskning viser at for å huske noe best mulig, så må man ikke bare høre det, men også jobbe videre med det i etterkant. Bearbeide stoffet.

Kjør café, quiz og snakkis om talen!

Så kanskje skal det være en oppfordring til oss alle om å bli flinkere til å slå av en prat rundt talen i etterkant av møtet? Ta det opp i en bibelgruppe, smågruppe eller i gjengen. Kjør café, quiz og snakkis om talen!

Lightstock