Skeptikerens guide til Jesus 2

Skeptikerens guide til Jesus 2

«En ikke-troende og en teologistudent vil begge ha glede av boka. Det eneste du trenger er nysgjerrighet og sunn skepsis.»

Lest

Stefan Gustavsson Skeptikernes guide til Jesus, del 2

Luther Forlag, 2015, i samarbeid med Damaris. Kjøp boka her.

Per Sigve Særheim er snart ferdig utdannet teolog og prest fra Menighetsfakultetet. Fra Januar 2016 begynner han som bibelskolelærer på Bibelskolen i Grimstad med ansvar for Veritaslinjen.

I Skeptikerens guide til Jesus 1 argumenterer Gustavsson for evangelienes historiske troverdighet. De fire evangeliene som vi finner i Det nye testamentet, er etter Gustavssons undersøkelse de beste kildene vi har for den historiske personen Jesus. Etter at han i bok 1 har argumentert for at evangeliene er de beste kildene til Jesu liv, går han i bok 2 videre og stiller spørsmålet: Hvem var egentlig Jesus fra Nasaret? Man kan si at Gustavsson i bok 1 svarer på spørsmålet hvorfor vi skal lese evangeliene, mens i bok 2 svarer på spørsmålet hva, eller rettere sagt, hvem disse beretningene handler om.

Tar et oppgjør

I Skeptikerens guide til Jesus 2 gir forfatteren en kort, men innholdsrik case for identiteten til Jesus, slik han portretteres i Det nye testamentet. I den første delen i boken tar Gustavsson et oppgjør med de vanligste innvendingene mot en klassisk forståelse av Jesus, alt fra påstandene om Jesus fra populære verk som filmen Zeitgeist og Da Vinci-Kodens påstander til innvendinger fra moderne bibelforskere, som Bart Ehrman. Gustavsson tilbakeviser på en god måte påstander som at evangeliene er tilfeldig satt inn i Det nye testamentet, at Jesus aldri hevdet å være Gud, og at Jesu identitet er identisk med andre mytiske/religiøse figurer fra antikken, og derfor ikke er historisk riktig.

«Legend, Liar, Lunatic or Lord.»

Bokens andre del handler om Det nye testamentet og den tidlige kirkes sterke uttalelser om Jesus. Han er både menneske og Gud. Gustavsson oppsummerer, ved en oppdatering av C. S. Lewis berømte bokstavrim, hvilke forhold man kan ha til den historiske Jesus, og sier at han er enten: Legend, Liar, Lunatic, or Lord.

Glimrende avslutning

Tredje og siste del av boka er også den beste. Denne handler om Jesu oppstandelse slik de nytestamentlige bøkene skildrer den. Jeg tror ikke det finnes tilsvarende god gjennomgang av oppstandelsens historisitet tilgjengelig på norsk, og i så kortfattet og lettlest format. Denne delen er virkelig verdt prisen av boka alene. Gustavssons argument hviler på de beste fagpersonene i dette feltet som: Michael Licona, William Lane Craig, N. T. Wright, og Richard Baucham. De som ønsker å lese mer kan lett finne stoffet han har brukt i fotnotene nederst på sidene.

«Denne delen er virkelig verdt prisen av boka alene.»

Denne boka bør du lese viss du er interessert i å vite om de høye påstandene fra Jesus selv, apostlene, og den første kirke om hans identitet, virkelig er til å stole på. Det beste med denne boka er at du ikke trenger noe bakgrunnsinformasjon for å lese den. En ikke-troende, og en teologistudent vil begge ha glede av boka. Det eneste du trenger er nysgjerrighet og sunn skepsis, så kan du la Gustavsson hjelpe deg på ferden i forstå hvem Jesus fra Nasaret er.

Se flere videoer med Gustavsson på Damaris.no

Lest

Stefan Gustavsson Skeptikernes guide til Jesus, del 2

Luther Forlag, 2015, i samarbeid med Damaris. Kjøp boka her.

Per Sigve Særheim er snart ferdig utdannet teolog og prest fra Menighetsfakultetet. Fra Januar 2016 begynner han som bibelskolelærer på Bibelskolen i Grimstad med ansvar for Veritaslinjen.