Stormen

Stormen

Uværet herjer og lynet slår ned trekorset utenfor kirken. En ukjent snekker kommer og vil reparere korset. Men snekkeren kan visst mer enn å fikse ødelagt treverk.

Lest

William Sirls

Stormen

Lunde Forlag, 2013

Forfatteren er å finne på WilliamSirls.com, eller du kan følge ham på Twitter (@WilliamSirls).

Under stormen slår lynet ned. Trekorset utenfor kirken blir ødelagt av det. Men Stormen forteller ikke bare om været. Den forteller om stormer i menneskers liv.

Kirkens blinde prest James, kreftlegen Macey og alenemoren Brooke går alle gjennom forskjellige stormer. Presten i kirken vet ikke hvordan den lille menigheten skal få reparert trekorset, Macey vet ikke om behandlingen av en ung gutts leukemi vil fungere og Brooke er moren til denne alvorlig syke gutten.

Trailer for boka, da den ble lansert i USA.

 

Macey, Brooke, James og flere rundt dem, blir stadig mer kjent med snekkeren

Gang på gang  blir de minnet om å «bare tro». Det er kun to enkle ord, men å stole på at troen holder, er ikke lett. Men er det ikke akkurat det vi også ofte trenger å høre? At å tro er nok. Samtidig som vi leser en god bok med en oppdiktet historie, gir boken oss også utfordringen om å «bare tro». Tar du utfordringen?

Trekorset blir reparert av en ukjent snekker. Macey, Brooke, James og flere rundt dem, blir stadig mer kjent med snekkeren. Han er annerledes, og vet ting om dem før de forteller ham det. Han har et nærvær som merkes, og han møter folk der de er.

Muligheten for at en storm får ettervirkninger er der

Snekkeren minner om  noen av mine tanker om Jesus, og er ment som et bilde på hvordan Jesus kunne vært i vår tid. Når det er sagt er det viktig å ha i bakhodet at dette først og fremst er en oppdiktet historie, og at det er Bibelen som lærer oss hvem Jesus er.

En storm får lett oppmerksomhet når den holder på. Sånn er det med boken Stormen også; den engasjerer, og mindre lett å legge bort underveis. Muligheten for at en storm får ettervirkninger, er der. Er du gira på en god bok, som er spennende, underholdende, lett å kjenne seg igjen i eller utfordrende, eller kanskje alle en blanding av dette; Da er Stormen noe for deg!

På Lunde Forlags nettside kan dubestille boka, lese et intervju med forfatteren eller lese første kapittel av boka.

Foto: Lunde Forlag