6 ting kristne i Norge kan lære av kristne i Kina

6 ting kristne i Norge kan lære av kristne i Kina

Hvis vi tenker at det bare er andre som kan lære noe av oss, går vi glipp av veldig mye.

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om hva misjon er, om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Gjennom observasjoner,  personlige erfaringer, samtaler med kinesiske kristne og folk som kjenner dem, ser jeg at det er særlig seks ting vi kan lære av den kinesiske kirke.

Det er to hovedtyper kirker i Kina. Treselv-kirken (kan kanskje sammenlignes litt med Den norske kirke) og huskirkene. Her snakker vi mest om huskirkene.

1. Spør om hjelp

Noen av huskirkene i byen vår hadde gått igjennom en vanskelig periode, der de etter hvert hadde vanskeligheter med å stole på hverandre. De ba etter hvert utenforstående, utlendinger, om å komme inn for å megle i vanskelighetene. Gradvis ble tillit gjenopprettet og de kunne dele tid og ressurser igjen.

2. Fleksibel form og struktur

Det politiske bildet i Kina er i endring, så da må kirken være fleksibel. En pastor fikk beskjed om at han ikke fikk møte flere enn ti om gangen. Da delte han gruppa si i tre deler og begynte ledertrening, slik at andre kunne lede de andre gruppene. Når gruppene vokser til over ti, må de deles og nye lærere være lært opp.

3. Lær av hverandre

Nye kristne blir gitt en mentor. En som skal følge opp den enkelte, lese Bibelen og studere dypere med ham eller henne. Bare fordi du tror, betyr ikke de at du er utlært. Mentoren er gjerne ikke så gammel kristen selv, men da får begge studert dypere sammen.

4. Les Guds ord

Da jeg skulle studere Bibelen med ei dame, ville hun lese 10 kapitler i uka. Gjennom Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger gikk det fint, mens da vi begynte på Romerbrevet kuttet vi ned til fem kapitler i uka. Teksten som skulle studeres måtte leses to ganger, og eleven skulle skrive ned spørsmål, læreren skulle dra ut viktige prinsipper fra kristendommen.

5. Ansvarliggjør hverandre

Når nye har blitt kristne, blir de gitt oppgaver i menigheten ganske umiddelbart. De blir utfordret til å ta del i en gruppe og til å ha ulike oppgaver der.

6. Be til Gud

Vi hadde ei hushjelp. Hun hadde i sin ungdom lest ti kapitler i Bibelen daglig. Nå er hun gift og hver kveld har hun og mannen bønnestund i en time, bortsett fra på fredager, når et nabopar kommer innom, og de ber i to timer.

Thành Alex / Unsplash

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om hva misjon er, om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.