– Apostolisk lidenskap er drømmen om at Jesus skal bli tilbedt i alle nasjoner over hele verden.

– Apostolisk lidenskap er drømmen om at Jesus skal bli tilbedt i alle nasjoner over hele verden.

Jeg vet ikke hva du tenker på når du hører lidenskap, men for meg handler det om å være så desperat etter noe, at jeg vil ofre alt for å få det, skriver Andreas Nordli i dagens misjonsspalte.

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om hva misjon er, om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre

Denne teksten handler om lidenskap. Og om å være apostolisk. Til sammen blir det «apostolisk lidenskap». Apostel betyr ganske enkelt budbringer eller utsending. Når vi setter disse to ordene sammen, blir det «apostolisk lidenskap».

Hva er det?

Apostolisk lidenskap er drømmen om at Jesus skal bli tilbedt i alle nasjoner over hele verden. Det er apostolisk lidenskap som får meg til å bruke hele livet mitt for at alle mennesker skal kunne høre evangeliet om Jesus.

Ofre noe

De som har apostolisk lidenskap er villige til å reise hvor som helst når som helst, for at noen som aldri har hørt evangeliet skal få høre evangeliet.

Du skjønner; hvis du ikke er villig til å ofre noe for en sak, er du heller ikke lidenskapelig opptatt av det. Hvis du sier du vil gjøre alt for Jesus, men ikke er villig til å ofre noe, da er du egentlig ikke lidenskapelig for ham.

Hvordan får du det?

Hvis du ikke har det, hvordan kan du få det? Er det som å bestille pizza, og få den levert hjemme 35 minutter senere?

Det som har hjulpet meg, er at jeg lar meg trigge av det samme som trigget Paulus. Det er heller ikke en følelse. Paulus valgte det. Og jeg må velge det.

«Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet bare der Kristi navn ikke er kjent», sier Paulus (Rom 15,20).

Hos Paulus begynte det med en åpenbaring av Jesus på vei til Damaskus. Åpenbaringen skjedde ikke bare en gang. Det skjedde mange ganger. Paulus valgte å kjenne Jesus. Dette ga «fødselskraft» til hans apostoliske lidenskap.

Det er ikke slik at jeg alltid har apostolisk lidenskap

Å kjenne Jesus preget resten av Paulus’ liv: «Jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt». (Fil 3,8)

Jeg har også valgt å kjenne Jesus.

Kan miste det

Det er ikke slik at jeg alltid har apostolisk lidenskap. Av og til mister jeg det. Jeg merker det når jeg slutter å drømme om at Jesus en dag skal bli tilbedt på de språkene som enda ikke er representert i himmelen.

Det har forsvunnet når jeg synger om himmelen, men lever som om jorden er mitt hjem. Apostolisk lidenskap mangler når jeg tenker mer på fotball, Netflix og toppturer enn om nasjonene som tilber Jesus.

Når det skjer, så må jeg finne tilbake til Jesus. Eller; jeg må la meg bli funnet av Jesus. For da leter han etter hjertet mitt. Så må jeg si ja og velge ham, en gang til. Så tar han imot meg, og jeg får ta del i Jesu apostoliske lidenskap.

Denne teksten er delvis hentet fra artikkelen Apostolic Passion av Floyd McClung.

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om hva misjon er, om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre