Daglig brød

Daglig brød

Mennesket lever ikke av brød alene, sa Jesus. I bladet Riziki gir vi den «andre maten» til prester og evangelister i Tanzania.

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Kristoffer Krohn Sævre er misjonær i Øst-Afrika. Årene 2010–2014 ledet han NLMs forlagsarbeid i Arusha, Tanzania. Sommeren 2015 flytter Kristoffer og familien til Nairobi der han skal overta feltledelsen av NLM Øst-Afrika.

Hvis du ønsker å bli kjent med Jesus bør du lese Bibelen. Men hva hvis du ikke har tilgang på noen bibel, ikke har Internett og ikke kjenner noen som kan fortelle deg om hvem Jesus var?

«Les Bibelen»

I det øst-afrikanske landet Tanzania er det et reelt behov for tilgang på kristen litteratur. NLM driver et forlag som heter «Soma Biblia» (swahili for «Les Bibelen»). Det har to oppgaver: 1) Produsere litteratur om Jesus og det kristne liv 2) Spre denne litteraturen og bibler ut til alle som vil lese. Da fyller vi opp Land Cruiserne og kjører ut på markeder, besøker kirker og små butikker, og selger bøkene til lavest mulig pris. Jeg har selv møtt mennesker som har forsøkt å få tak i en bibel der de bor uten å lykkes, og det er dyrt å reise til nærmeste by. Vi har muligheten til å besøke slike steder som ikke har bokhandel. Se glimt fra bokturen til volontøren Jon Olav.

«Vår agenda er misjon.»

Vår «business-modell» er å gå i null. Ved å selge bøkene får vi råd til å fortsatt spre Guds ord i mange, mange år, men det er aldri et mål for oss å tjene penger. Vår agenda er misjon.

«Daglig brød» til evangelister

Fjellet Hanang ligger sør for Serengeti. Det ruver over det grønne landskapet med maisåkrer, akasietrær og kvegflokker på vei til en vannkilde.

Hanang-fjellet i Serengeti Foto: Privat
Hanang-fjellet sør for Serengeti Foto: Privat

Her er ingen store byer, men det er aldri langt til nærmeste hus og åkerlapp.

«De ivrer etter å forkynne, men uten utdannelse eller erfaring er det ikke lett å forberede preken søndag etter søndag.»

I dette området finnes det en del kristne. Gabriel Tlaxo jobber som prest ved foten av fjellet. Når han ikke er i sin egen menighet, besøker han andre små menigheter og forkynner om Jesus der også. Mange av disse små menighetene har hver sin egen evangelist, de har lite utdannelse, lite lønn, og lite hjelp. De ivrer etter å forkynne, men uten utdannelse eller erfaring er det ikke lett å forberede preken søndag etter søndag.Bladet «Riziki» (swahili for «daglig brød») lager vi for å hjelpe nettopp disse evangelistene. Vi skriver artikler om temaer de kan undervise i menighetene, vi lager «oppskrifter» på hvordan de kan bygge opp en preken til søndagens lesetekst, og vi trykker kristne vitnesbyrd til inspirasjon for andre.

Ett ledd i rekken

Gabriel har selv lest og brukt Riziki i mange år. Han synes det er

Gabriel Tlaxo med Riziki - swahili for "daglig brød"
Gabriel Tlaxo med Riziki – swahili for «daglig brød»

spennende å lese, og bladet har hjulpet ham veldig konkret.

– Jeg har brukt andakter direkte fra Riziki i min forkynnelse, forteller Gabriel. Han er en av mottakerne av de 4000 bladene vi sender ut fire ganger i året, og hjelper oss med å spre bladet til evangelister han møter.

Gabriel er ett ledd og vi et annet i rekken for å spre denne andre maten – det brødet som metter for alltid.

Les mer om NLMs arbeid i Øst-Afrika

Privat

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Kristoffer Krohn Sævre er misjonær i Øst-Afrika. Årene 2010–2014 ledet han NLMs forlagsarbeid i Arusha, Tanzania. Sommeren 2015 flytter Kristoffer og familien til Nairobi der han skal overta feltledelsen av NLM Øst-Afrika.