– Det er fortsatt et stort behov for kristne som kan reise til andre land og fortelle om Jesus

– Det er fortsatt et stort behov for kristne som kan reise til andre land og fortelle om Jesus

Jarle har vært på misjonsreiser flere ganger, og anbefaler deg å bli med!

Misjon

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.

TeFT-Team er kortere misjonsturer som arrangeres av NLM ung til Etiopia, Mongolia, Kina og Peru. Teamene får bli kjent med misjonsarbeidet, leve som de lokale og bli enda mer tent for å tjene!

Flere ganger i løpet av et år arrangerer NLM Ung misjonsturer. En av dem som har deltatt på en slik tur er Jarle Thingbø, som var i Etiopia med Teft-team i 2016.

Jarle har etterhvert blitt ganske rutinert når det kommer til misjonsturer. Han har vært på tur med Fjellhaug bibelskole og høgskole til Kenya og Tanzania, og kom nettopp tilbake fra misjonsmarken i Indonesia, der han fikk se NLMs misjonsarbeid på nært hold.

Forskjellige kulturer og mennesketyper

– Hvorfor har du reist så mange ganger på misjonstur?

– Jeg synes det er spennende å se misjonsarbeid. Og så er det veldig spennende å se hvor forskjellig kulturer kan være, og hvor forskjellige mennesketyper det er, både blant utsendingene og hos de lokale. Og så er det interessant med nye kulturer og nye språk!

Jarle har opplevd mye forskjellig på sine misjonsturer. I Indonesia traff han en tidligere muslim som hadde møtt Jesus i en drøm. Han var en beryktet forfølger av de kristne tidligere, men så møtte han Jesus. Han begynte å gå i kirken, og sprer i dag evangeliet med stor frimodighet. Jarle kan også fortelle om andre opplevelser som har gitt inntrykk.

Fotballag i Etiopia

– I Etiopia hadde NLM startet et fotballag, og vi fikk møte en av fotballspillerne og treneren på dette laget. Det var interessant å se hvor mye fotballaget betydde for spilleren som da fikk noe fast å gjøre i uka. Det var og beundringverdig å se at treneren la ned så mye tid og ressurser på dette laget. Han hadde lang reisevei til og fra trening, men det gjorde ikke noe. Han ville bruke tiden sin på fotballaget og leve for andre.

Jarle har også fått innblikk i blant annet helsearbeid, bistandsprosjekter, og barne- og ungdomsarbeid. I Indonesia fikk han oppleve litt annerledes misjonsarbeid. Der prøver de blant annet å påvirke lokalsamfunn ved å drive business.

Språkbarrierer og konflikter

Selv om Jarle har fått opplevd mye spennende på misjonsturer, kan det fort oppstå utfordringer.

– For det første eksisterer det en stor språkbarriere. Det å lære seg et annet språk er vanskelig, og skal man formidle noe er man veldig avhengig av å kunne det lokale språket. Det er vanskelig å få til på en så kort tur.

– I tillegg kan tålmodigheten få testet seg på slike turer, for ting tar ofte litt lenger tid enn i Norge. Det kan også skje forandringer i programmet, noe som kan være utfordrende av og til.

Inspirasjon til misjon

Til tross for disse utfordringene vil Jarle anbefale slike misjonsturer på det varmeste.

– Uansett om man har tenkt til å reise ut som misjonær eller ikke, så har vi godt av å se hvordan andre mennesker har det. Og ikke minst hvordan kristne i andre land og verdensdeler har det. Vi trenger å få et perspektiv på hvor godt vi har det her i Norge.

– Så er det selvfølgelig en gyllen anledning til å bli inspirert til å reise ut som misjonær selv. Selv om det er mange i Norge som trenger å høre evangeliet, er det fortsatt et stort behov for kristne som kan reise til andre land og fortelle om Jesus, avslutter Jarle.

 

Privat

Misjon

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.

TeFT-Team er kortere misjonsturer som arrangeres av NLM ung til Etiopia, Mongolia, Kina og Peru. Teamene får bli kjent med misjonsarbeidet, leve som de lokale og bli enda mer tent for å tjene!