Flytte i Norge?

Flytte i Norge?

Det er ikke høsten det er noe problem med - mennesker lengter etter Jesus i Norge i dag. De trenger at det er kristne tilstede der de bor.

Misjon

Misjonsbefalingen i Matt 28,16–20 er utgangspunktet for de fire ulike retningene NLM ung jobber i.«Ut i Norge» er én av dem.

Ung tro (tidligere kalt 10/25-prosjektet) er NLM Ung sin storsatsing de neste årene. Som misjonsorganisasjon ønsker vi hele tiden å nå lengre ut med evangeliet, også i vårt eget land.

I 1980 var det 1729 barne- og ungdomslag i NLM, i 2011 var det 650. Det er en nedgang på over 1000 lag. Det viser ikke bare en graf som går nedover, alvoret er mye større. Det viser at NLM mistet over 1000 plasser hvor evangeliet ble forkynt for barn og unge.

Dette var heller ikke bare en trend i NLM, men i de fleste kristne organisasjoner i Norge. NLM ung hadde en undersøkelse som viste at det er områder i Norge med under 2% var med i kristent ungdomsarbeid. «Det er tall som kaller oss til å gjøre noe i vårt eget land», sier leder i NLM ung Hans Kristian Skaar. «Vi kunne ikke bare sitte å se på det her. Det er et helt reelt at det er barn og unge i Norge i dag som ikke har mulighet til å høre evangeliet forkynt på en måte som er tilpasset deres alder og utvikling.»

Ikke nødvendigvis lettere, men færre hinder

På grunn av dette startet NLM ung prosjektet Ung Tro. Målet med prosjektet er å starte 100 nye barne- og ungdomsfellesskap innen 2018. Det er områder i Norge hvor det ikke finnes noe slikt arbeid, og kanskje heller ingen til å drive det. Derfor er det et behov at noen flytter dit for å starte opp nye lag.

«NLM ung har best erfaringer fra plassene hvor flere har reist sammen.»

Videre sier Hans Kristian «Det er nok mange fler som kunne vært misjonærer i utlandet. Kanskje de aller fleste kunne vært det i Norge, dersom de er kalt til det og vil det. Det er ikke nødvendigvis lettere her, men en kan språk og kultur allerede. Allikevel er det nok ingen god idé å flytte alene. NLM ung har best erfaringer fra plassene hvor flere har reist sammen.»

Alvoret i evangelisering

«Bibelen i seg selv er fullpakket med misjon. Hele målet med Guds skaperverk er at Han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Da Jesus sendte ut disipler til tjeneste for første gang i Matteus 10, viste han hvor alvorlig dette var. Han sa til disiplene at de mye sannsynlig kommer til å dø når de forkynner, men allikevel sendte Han dem. Så viktig var misjon for Jesus.»

«Dette preger livene våre og vi må bare dele det med andre..»

Å drive misjon er å fortelle om noe som er fantastisk flott. Vi har fått et flunkende nytt liv i Ånden og håp om en himmel. «Dette preger livene våre og vi må bare dele det med andre – slik som Bibelen forteller om det og som vi erfarer selv», sier Hans Kristian.

Høsten er ikke problemet

Ifølge Hans Kristian ligger ikke problemet i at folk i Norge ikke lengter etter Gud eller har noen svakere evne til å tro. Det er ikke høsten det er noe probem med, men at det er få arbeidere. Det er ikke kristne tilstede for de som lengter etter å lære mer om Gud. Derfor er en av NLM ungs store drømmer å være tilstede der mennesker lengter etter Jesus. Det skal være noen som har mulighet til å snakke med dem og møte dem.

Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. (Matt 9.37)

Gira på å hjelpe!

Å flytte i Norge for å være med å starte barne- og ungdomsarbeid trenger ikke å gå gjennom NLM ung, men dersom noen ønsker det er det fullt mulig å ta kontakt. I bunn og grunn er det behov i hele Norge for ledere som kan ta over eksisterende arbeid, eller starte opp nytt. Hans Kristian er klar: «Vi er alltid kjempegira når noen melder i fra om at de kan tenke seg å være med på Ung Tro-prosjektet vårt. Og om noen gjør det kan vi hjelpe dem å komme i kontakt med andre som også er interessert i dette og støtte dem i arbeidet.»

For nærmere informasjon om dette, send en mail til NLM Ung.

Bård Kristian Bøe

Misjon

Misjonsbefalingen i Matt 28,16–20 er utgangspunktet for de fire ulike retningene NLM ung jobber i.«Ut i Norge» er én av dem.

Ung tro (tidligere kalt 10/25-prosjektet) er NLM Ung sin storsatsing de neste årene. Som misjonsorganisasjon ønsker vi hele tiden å nå lengre ut med evangeliet, også i vårt eget land.