– Misjonsoppdraget er ikke gitt til noen enkelte, men til oss alle

– Misjonsoppdraget er ikke gitt til noen enkelte, men til oss alle

Har du lyst til å bli misjonær? Her kan du få gode råd fra noen som har reist langt for å drive misjon.

Misjon

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Det å reise langt for å drive misjon kan oppfattes som krevende og fjernt fra hverdagen i Norge.  iTro har derfor intervjuet et norsk par som reiste til Indonesia for å drive misjon. Her får vi et innblikk i hvordan det er å leve som misjonær. Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke bruke navn på misjonærene, eller stedsplass i Indonesia. For å ikke nevne stedet de er på kaller vi det Chiliøya. 

Kallet

Hvordan ble dere misjonærer og hva motiverte dere til å reise så langt for misjon?

– Vi har begge vokst opp i et hjem hvor vi har lært Gud å kjenne. Foreldrene våre tok oss med på samlinger, møter og leirer, og en tro på Gud vokste med årene.

Ingen steder er bedre å være enn der Gud vil ha en

Selv om ”M” vokste opp i Hong Kong var det ingen automatikk i at han skulle reise ut slik hans foreldre gjorde. Men i løpet av konfirmanttiden opplevde han et kall fra Gud, og dette kallet ble stadig forsterket gjennom studieårene på Fjellhaug.

«M» forteller at han og «J» møttes gjennom studier i Israel der de blant annet studerte Islam. Det vokste etter hvert fram et kall om å jobbe blant unådde folkegrupper. Dagens teknologi fører til at de kan holde god kontakt med venner og familie, og det er viktig for de å være der de er kalt av Gud til å være.

– Ingen steder er bedre å være enn der Gud vil ha en, sier «M».

Vi har valgt å gå i tro selv om fremtiden ikke alltid er like klar

– Hvordan fant dere ut at dere ville reise ut? Vurderte dere å heller drive arbeid i Norge?

– Misjonsarbeid er viktig, også i Norge! Men vi tror Gud ønsker at enkelte også skal krysse landegrenser slik at andre kan få muligheten til å høre om Ham. Gjennom vår interesse for islam og Asia, tror vi Gud åpnet dører for oss til der vi er i dag. Vi har valgt å gå i tro selv om fremtiden ikke alltid er like klar, men vi ser i ettertid at Gud hele tiden har kontrollen.

«M» forteller videre at tid med bønn har vært viktig, og at de bruker det som en nøkkel for å se hvor veien går videre. De er usikre på hvor lenge de blir i Indonesia.

Vi ønsker å gå dit Gud vil ha oss.

Utfordringer og fordeler

– Hva er fordelene ved å bo på Chiliøya?

– En stor fordel er at det er veldig lett å komme i kontakt med de lokale. Det er svært få kristne, men folk er veldig opptatt av åndelige spørsmål. Det gir oss mange muligheter til å snakke om tema som omhandler tro. Mange muslimer er opptatt av frelse, men ingen av dem vi møter har frelsesvisshet. Frelse er et fremmedord i islam, og de bygger troen på gjerninger. Når de spør oss om hva vi tror på, har vi en god mulighet til å dele vårt vitnesbyrd.

Videre forteller «M» at det er fint å være misjonær på et så idyllisk sted som Chilliøya er.

– For oss som er glad i å være ute i naturen er denne øya perfekt. I nord ligger vulkanfjellet majestetisk og i sør er strendene hvite. Frodige rismarker brer seg ut over øya og sørger for mat til befolkningen.

Når vi tillater oss å være svake får Gud være sterk

– Hva er utfordringene ved å bo på Chiliøya?

– Vi lever på mange måter i et lukket land. Det er religionsfrihet, men begrepet har en annen betydning. Mange av våre brødre og søstre føler seg presset og utfordret. Deres tro og livssynsfrihet blir ofte begrenset. Vi kjenner flere som opplever vanskeligheter når de forlater islam.

– Vi skulle ønske vi kunne vært mer åpne enn det vi kan være. Men vi vet at vi må trø varsomt enkelte steder. Likevel skal vi få gå med frimodighet, og våge å stå som Daniel i Bibelen. Det er mange ganger vi kjenner oss svake. Da må vi holde et godt tak rundt troen vår. Når vi tillater oss å være svake får Gud være sterk. Da vil vi oppleve at kallet bærer oss, både i gode og vonde dager.

– Hva og hvem jobber dere med?

– Vi er utsendinger fra Ungdom i Oppdrag Norge. Her på øya jobber vi i et medie- og turistselskap. Gjennom dette selskapet får vi arbeidsvisum. Vi jobber med oversettelse og utarbeiding av det lokale stammespråket hvor vi utgir ordbøker og barnebøker. Vi jobber også med bibeloversettelse, da Bibelen ikke eksisterer i dag på stammespråket.

Gud kan bruke alle!

– Hvilket råd har du til unge mennesker som vurderer å reise til utlandet for å drive misjon? Er det noen feller å gå i?

– Bruk tid i bønn. Be Gud åpne og stenge dører. Ta kontakt med noen som bor og jobber som misjonærer der du ønsker å dra. Det er veldig viktig å ha gode folk å snakke med. Kanskje kan du reise på en tur dit, bli med på noe av arbeidet og se hverdagen? En misjonær er en vanlig person som deg og meg.

«M» forteller at personene vi leser om i Bibelen var langt i fra perfekte. Men likevel kunne Gud bruke de. 

– Moses stammet, Abraham var for gammel, David var utro , Hoseas hustru var prostituert, og patriarken Jakob var en løgner. Dette var bare noen eksempler, men de var fremdeles elsket av Gud. Ingenting kan forandre det. På samme måte som med disse menneskene, kan Gud også bruke deg og meg, enten det er i Norge eller i utlandet!

Misjon

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.