Hele verden ser Jesus på livestream

Hele verden ser Jesus på livestream

Folk snubler inn på nettgudstjenester, kan vi bruke noe av det vi lærer nå - også etter korona?

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Hele Norge er på nett. Hele verden er på nett. På nettet bugner det av kulturopplevelser, konserter og gudstjenester. 

Mange snubler i disse dager over andakter, vitnesbyrd eller sanger om Jesus for første gang. Første gang på en stund, eller for aller første gang.

Det som man før måtte oppsøke, ofte i en fysisk bygning, er nå lett tilgjengelig fra din egen stue. Ingen skulende blikk, ingen utilpasshet. Terskelen for å klikke seg inn, så bli værende, og videre lytte til det som blir sagt, er blitt mye lavere. 

Hva skjer egentlig? 

I den vestlige verden har vi i årevis vært vant til en kirke i tilbakegang. Kanskje er vi blitt så vant til det at vi ikke legger merke til at folk igjen begynner å bli sultne på evangeliet? 

Det er ingen god forskning på dette i Norge enda, men tall fra forskjellige kirkesamfunn tyder på at det er veldig mange flere som har vært innom gudstjenester på nett enn de som normalt møter opp på de fysiske gudstjenestene. 

I tillegg ser mange på korte videosnutter eller hører på konserter der Jesus får skinne gjennom. 

Gud gjør store ting, også nå. 

Gud har alltid gjort store ting, ofte midt i kriser. Evangeliet har de siste 2000 årene hatt en tendens til å nå bredere ut og dypere inn i folks hjerter under kriser, forfølgelse og nød. Gud gjør store ting, også nå. 

Noe å ta med oss videre? 

Den fysiske kirken har alltid vært viktig, og vil alltid være det. Ikke nødvendigvis selve kirkerommet, men felleskapet blant kristne – som samles fysisk. Vi trenger gode klemmer, bønn med håndspåleggelse, nattverd gitt fra kristen til kristen. 

Likevel tror jeg vi kan ta med oss videre mye av det vi har lært og gjort under koronakrisen. 

Sosiale medier, internett, gir oss endeløse muligheter til å nå folk som aldri ville satt sin fot innenfor kirkebyggene våre. 

Etter flere år med religion som privatsak i Norge, ser vi at flere og flere åpner opp om troen sin – også på nett. Kjendiser som Amalie Snøløs, Tic-tok-profiler og pastorer deler at de tror. Flere deler oppturer og nedturer fra kristenlivet. 

Jeg tror verden, og Norge, er klar for mer. 

Tørr vi å la det vi deler i sosiale medier også være delbart i det fysiske livet? Dersom vi ikke legger skjul på troen vår, men lever ærlige liv med Jesus i sentrum – både på sosiale medier og i det «ekte» livet – tror jeg mange vil sjekke ut hva det å være kristen egentlig betyr. 

Jesus har alltid vært tiltrekkende for syndere. Gjennom å tørre å vise at vi også er syndere, at vi ikke fikser livet uten Jesus, kan vi være med å åpne dører. 

Folk er mye mer interessert enn vi tror. Det handler ofte om å gi dem trygge rammer til å oppleve Jesu kjærlighet. Får Den Hellige Ånd virke i dem, vil lengselen etter det kristne felleskapet vokse frem. 

Gud gjør store ting, akkurat nå. La oss bruke tiden godt. Men la oss ikke minst forberede oss til tiden etter pandemien, slik at vi også da kan få bidra til at mennesker i Norge høsten 2020 (eller 2021) kan oppdage hvem Jesus er, og få livet forandret av Hans kjærlighet og nåde. 

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.