Hvordan når NLM de minst nådde?

Hvordan når NLM de minst nådde?

NLM retter arbeidet i større grad mot verdens minst nådde folk. Hva betyr egentlig det for arbeidet de gjør? Og hva slags arbeid er det?

Misjon

Misjonsbefalingen i Matt 28,16–20 er utgangspunktet for de fire ulike retningene NLM ung jobber i. «Ut i verden» er én av dem.

Tidligere i år intervjuet iTro Hjalmar Bø, leder for NLM Utland, om hvorfor NLM driver misjon blant verdens minst nådde folk.

Noe av dette arbeid er sensitivt, og vi nevner derfor ikke navn på land eller områder i artikkelen.

NLM står for Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung er navnet på barne- og ungdomsorganisasjonen.

Hjalmar Bø, leder for NLM Utland, påpeker at først og fremst er ulike utfordringer i ulike områder. Det er ikke én strategi for alt arbeidet. Det krever at en må tenke og handle på ulikt vis.

Han nevner at de minst nådde også er de som er vanskeligst å nå. De bor nemlig i områder av verden, som er klimatisk, geografisk og politisk svært krevende. De er også stor fattigdom blant mange av dem, så det er rett og slett store materielle og menneskelige behov blant dem.

På grunn av det driver NLM flere prosjekter innen helse, jordbruk og utdanning. De møter de helt reelle behovene, ifølge Hjalmar.

Vann, helse og utdanning – og gründerskap

Helt konkret jobber NLM blant annet med vann. Tenk på hvor viktig vann er i livet ditt, hvor stort behov du har for det hver dag. Det er ikke alle mennesker i verden som har tilgang på rent drikkevann. Derfor er NLM med i noen land og utvikler løsninger for vannmangel.

I andre land er det utdanning som er det er mangel på, da er NLM inne og hjelper til i bygging av skolebygg, blant annet. Det er også mange mennesker som lider under helsesystem som ikke fungerer godt. Da er det viktig å drive konkrete helsetilbud, men også videreutdanning av det lokale helsevesenet.

«En type arbeid vi ikke har jobbet så mye med, men håper å fortsette og bygge videre, er stimuli av arbeidsplasser. Vi ønsker å være med å driver gründer- og entreprenørskap. Vi vil få lokale til å tørre å skape!», sier Hjalmar.

Direkte

NLM driver også mer direkte evangeliseringsarbeid i disse områdene. Hjalmar utdyper: «Et viktig arbeid er å støtte lokale kristne. Det er arbeid som ofte skjer i det stille, men som er noe vi prioriterer. Vi vil være medvandrere og mentorer. Det er mange som er førstegenerasjons kristne, som stadig møter nye utfordringer. De lokale må finne ut hvordan kirken ser ut i deres kontekst og kultur. Det er utfordringer våre utsendinger kan få hjelpe dem i».

«Og hva er resultatene av slikt arbeid?,» spør jeg.

«Evangeliet blir formidlet gjennom ord og handling. Når vi vandrer sammen med folkene, midt blant dem, og får dype relasjoner, da ser vi at mennesker kommer til tro,» svarer Hjalmar.

Utsendingene driver ikke bestandig direkte evangelisering, men de kan kanskje få være døråpnere. De kan få være vitner og skape interesse. Hjalmar forteller videre: «Hvem du er i vandringen er det bare Gud som vet. I Kina har den jevne kristne møtt 6-7 kristne før de selv tarn imot Jesus. Det er viktig å huske på at det er Gud som er høstens herre. Det er også ofte lokale som er de beste evangelistene. De som kan kommunisere med de rundt seg på deres hjertespråk.»

Misjon

Misjonsbefalingen i Matt 28,16–20 er utgangspunktet for de fire ulike retningene NLM ung jobber i. «Ut i verden» er én av dem.

Tidligere i år intervjuet iTro Hjalmar Bø, leder for NLM Utland, om hvorfor NLM driver misjon blant verdens minst nådde folk.

Noe av dette arbeid er sensitivt, og vi nevner derfor ikke navn på land eller områder i artikkelen.

NLM står for Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung er navnet på barne- og ungdomsorganisasjonen.