Jesu aller siste ord

Jesu aller siste ord

De siste ordene Jesus sa, var ord han ville skulle prege oss. Derfor gjentok og gjentok han det.

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om hva misjon er, misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland.

Denne saken har også tidligere vært publisert på iTro, i 2014.

I Bibelen har en persons siste ord ofte en egen vekt.

  • Moses sine siste ord gjaldt Guds evige armer. De er her nede hos hans folk. Gud er vårt hjelpende skjold og vårt sverd (5 Mos 33,26-29).
  • Davids siste ord var en profeti om Messias og om «fredens morgen» som bryter fram når han kommer (2 Sam 23,3-4).
  • Jesus sine siste ord handlet om folkeslagene. Eller bedre: Om vårt ansvar for å bringe evangeliet til folkeslagene. I hans navn og i Åndens kraft skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag (Luk 24,47). Ja, de fire aller siste ordene hans synes å ha vært «like til jordens ende» (Apg 1,8).

Hakk i plata

Det hender jeg har problemer med å sove. Noe jeg har hørt om kvelden gjentas og gjentas inni hodet mitt. Jesus ville kanskje ikke skape den slags søvnproblemer. Men han gjentok og gjentok oppdraget om å gå til folkeslagene – helt til han dro opp til himmelen.

Han ville at disse ordene aldri måtte bli glemt. Han ville de skulle forplikte oss. Bety noe for oss. Prege vår prioritering. Prege vårt bønneliv. Prege vår pengeforvaltning. Prege vårt kristne engasjement.

«For alle folkeslag» og «like til jordens ende» innebærer at vi settes i bevegelse. Det er utfordringen til oss på Kristi himmelfartsdag, som nå nærmer seg.

Vi skal sende nye misjonærer ut til misjonsfeltene. Og vi skal ta kontakt med unådde folkegrupper i våre nærmiljø. Og, sier han: «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt 28,20)

Når Jesu siste ord fra Kristi himmelfartsdag «spilles», er det «hakk i plata». Vi har faktisk ikke noe valg.

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om hva misjon er, misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland.

Denne saken har også tidligere vært publisert på iTro, i 2014.