Kan vi fremskynde Jesu gjenkomst ved å drive misjon?

Kan vi fremskynde Jesu gjenkomst ved å drive misjon?

Misjon og endetiden henger sammen.

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om hva misjon er, misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland.

Midt i påskeuka holdt Jesus sin store tale om endetiden (Matt 24-25).

Da snakket han om flere slags vanskeligheter som de kristne skal måtte tåle (krig, falsk lære, frafall og forfølgelse).

Ikke minst handler det om en enorm forvirring om selve troen.

Gud stiller endetidsklokka si etter hvor langt misjonen er kommet.

Det vet vi mye om i vår tid, der spekulative filmer og bøker som Left Behind eller DaVinci-koden har skapt mye oppstyr.

Dette er likevel ikke selve enden, men det fører frem til enden, forklarte han (Matt 24,6 og 8).

Det er derimot noe annet som faktisk skal bestemme enden helt direkte, og det er misjon:

«Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og skal enden komme» (Matt 24,14)

Jeg husker godt at dristige forkynnere sa det på en enkel og folkelig måte: «Gud stiller endetidsklokka si etter hvor langt misjonen er kommet».

 

En himmel fylt av alle nasjoner

At det er slik, kan vi også forstå fra et annet sted i Bibelen: Når Johannes’ Åpenbaring forteller oss om livet i himmelen, i det fullendte Guds rike, da sier han det slik:

«Deretter så jeg – og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for Lammet, kledd i lange, hvite kapper, og med palmegreiner i sine hender.» (Joh Åp 7,9).

Når hele historien skal gjøres opp, da vil det vise seg at Gud har hentet frelste mennesker ut av alle nasjoner. Det skal ikke mangle noe folkeslag, språkgrupper eller stammer i himmelen. «Alle, alle vil vi ha med …»

 

Fremskynde enden

Det er sikkert et teit spørsmål, men jeg har ofte tenkt på om det er noe vi kan gjøre fra eller til for at Jesus skal komme fortere tilbake. Jesus selv har jo lært oss å be «La ditt rike komme!» (Matt 6,10).

Samtidig er det jo så mye vondt og skummelt som også skal skje i endetiden – har jeg lyst til at det skal komme fort, kanskje i min levetid?

Uansett mine følelser, så står det faktisk et sted i Bibelen at vi kan være med og «fremskynde» enden:

«Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene bli fortært av ild, og elementene skal brenne og smelte.» (2 Pet 3,11-12)

Kanskje betyr det at vi kan være med på å fremskynde Jesu gjenkomst ved å drive misjon? For hvis Jesus ikke kommer tilbake før evangeliet har nådd alle folkeslag, da må vi skynde oss å sende noen også til dem!

 

Juliana Kozoski / Unsplash

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om hva misjon er, misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland.