Misjon i Peru

Misjon i Peru

Mye skjer i Peru, og misjonærene våre er viktige i utviklingen. Peru er månedens misjonsland.

Månedens misjonsland

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Peru er månedens misjonsland i januar.

Peru er priviligerte! De får starte 2012 som ”Månedens misjonsland” hos NLM. Dette betyr at vi har tatt på oss et ekstra ansvar for å være med å be for misjonsarbeidet i Peru denne måneden, og kanskje kan vi også sette oss litt ekstra inn i hva som skjer i Peru og hvordan misjonærene der jobber.

Det få av oss vet er at Perui fjorhadde en økonomisk vekst på hele 9,8 %,noe som faktisk er helt i verdenstoppen. Altså er Peru et land i stor utvikling, og det preger også de delene av landet der NLM jobber.

– Når et land  opplever så sterk vekst blir utdanning viktig, og der ønsker vi som misjon å bidra både gjennom allmenn og teologisk utdannelse, skriver misjonær Helge Dagsland på NLM Peru sin offisielle facebookside.

Misjonen støtter den nasjonale kirka økonomisk og med misjonærer

NLMs misjonærer har  vært i Peru siden 1978, og jobber blant annet med kirkeplanting, sosiale prosjekter innen utdanning, helse og bygdeutvikling. Et resultat av misjonsarbeidet er kirken IEL-P (Iglesia Evangélica Luterana – Perú), som i dag har over 50 menigheter.

En viktig del av misjonsarbeidet har vært å få fram gode nasjonale ledere i lokalmenighetene, og IEL-P er i dag selv ansvarlig for alt arbeidet. Misjonen støtter den nasjonale kirka økonomisk og med misjonærer inn i ulike oppgaver, som blant annet har med opplæring å gjøre.

Iblant glemmer vi  kanskje at Jesus i misjonsbefalingenber oss om ”å lære dem å holde alt det jeg har befalt dere”. Denne opplæringsdelen er altså ifølge Jesus en del av misjonsoppdraget vi har fått, og noe misjonærene i Peru jobber med på ulike måter.

Peruanerne trenger å få høre om Jesus

Peru er et av landene i Sør-Amerika med lavest innslag av evangelisk kristne, offisielt sier man at det er omtrent 12 prosent av de ca 30 millionene som bor i landet, men antagelig er det enda færre enn dette. Katolsk folkereligiøsitet blandet med elementer fra hedenskapet har et sterkt grep på folk, mens både materialisme og nye religiøse bevegelser brer om seg, nå som landet er i en sterk utvikling.

Peruanerne trenger å få høre om Jesus, og vi vil altså be spesielt for Peru den neste måneden, at utviklingen som skjer i landet må være med å gjøre Jesus kjent blant menneskene i Peru.

Bønneemner:

– Be om at Gud må lede misjonærene, og at de må få leve nært til Ham.
– Be om et godt misjonærfellesskap både for store og små.
– Be om at misjonærene skal få gjennomført de planene som foreligger, og gi dem hjelp og mestringsfølelse i alle de uvante og utfordrende oppgavene de møter.
– Be for de nasjonale lederne i kirken.
– Be om at 2012 må bli et år med vekkelse i Peru.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Her kan du se litt mer om hva misjonærene driver med i Peru:

Foto: dugspr – Home for Goodpå flickr

__________________________________________________________________