Mongolia

Mongolia

Månedens misjonsland i april.

Landet med så  spesielt landskap at det ikke kan sammenlignes med noe. I Mongolia bor det nesten 2 personer på en kvadratkilometer. Til sammenligning bor det over 350 personer på en kvadratkilometer i India, og i Norge bor det omtrent 12 personer på en kvadratkilometer.
I Mongolia er en stor del av befolkningen nomader, og en annen stor del bor i Ulan Bator.
NLM har drevet  arbeid der siden 1994. De har hatt forskjellige prosjekter innen helse, jorbruk og sosialt arbeid.
I dag har noen av bibelgruppene som ble startet av de første utsendingene utviklet seg til å bli selvstendige forsamlinger.
Be for:

  • De forskjellige helseprosjektene i Ulan Bator og i Vest-Mongolia.
  • Bibelskolen i Darhan
  • God helse, motivasjon og styrke til utsendingenen i Mongolia.

Les mer om månedens misjonsland og Mongolianlm.no