Jesus sender oss slik han selv ble sendt

Jesus sender oss slik han selv ble sendt

Han ble sendt for å tjene andre mennesker og forkynne evangeliet.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Det er fem ulike misjonsbefalinger i Det nye testamentet. Den mest kjente er fra Matteus 28,18-20. Nå skal vi se på en av de andre misjonsbefalingene. Den finner vi i Johannes 20,21. Der står det:

Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.»

Dette er den korteste av de fem misjonsbefalingene. Likevel, det betyr ikke at den har mindre innhold enn de andre. Her er tre tanker om denne korte teksten:

1. Utgangspunktet for misjon er Jesu død og oppstandelse.

Disiplene får denne misjonsbefalingen på kvelden, samme dag som Jesus hadde stått opp fra de døde. Tidligere på dagen hadde Jesus vist seg for Maria Magdalena, og gitt henne beskjed om å fortelle til de andre disiplene at han lever.

På kvelden er de fleste disiplene samlet, og plutselig kommer Jesus inn i rommet. Han viser dem hendene sine, som er merket av spikrene som hadde holdt ham fast på korset. Så viser han dem såret etter spydet som soldatene stakk inn i siden hans. Poenget er at disiplene skal forstå og tro at Jesus lever.

Uten hans død og oppstandelse, ville ikke misjonsbefalingen ha noen verdi.

Og det er på denne bakgrunnen han gir misjonsbefalingen. Uten hans død og oppstandelse, ville ikke misjonsbefalingen ha noen verdi.

Dette minner oss om misjonsbefalingen i Matteus 28,18-20, som begynner med å si at det er fordi Jesus har all makt at vi skal gjøre alle folkeslag til disipler.

Hvordan vet vi at Jesus har all makt? Jo, fordi han har beseiret døden.

2. Den begynner med et løfte

Før selve misjonsbefalingen gis, hilser Jesus disiplene med fred. Fred i denne sammenhengen – det jødiske ordet shalom – betyr så mye mer enn bare fravær av krig. Det betyr også et ønske om å ha det bra, god helse og harmoni.

At misjonsbefalingen innledes med dette ønsket, minner oss på avslutningen av Misjonsbefalingen i Matteus 28,18-20. Der lover Jesus at han skal være med disiplene alle dager inntil verdens ende.

At Gud er med oss gjennom alt som skjer, betyr ikke fravær av lidelse eller problemer, men at han lover å gå med oss gjennom alt det vanskelige som skjer.

3. Sendt slik som Jesus

Jesus har alltid vært til. Jesus er nemlig Gud. Da Jesus ble født, var det mennesket Jesus som ble født. Slik blir Jesu fødsel en sendelse av Jesus fra himmelen til jorden. Derfor kan vi nesten si det slik at Jesus var den første misjonæren.

Når Jesus sender oss, sender han oss på samme måte som han selv ble sendt. Dette kan han gjøre fordi han selv var sendt.

Alle kristne er sendt for å gjøre det samme som Jesus.

Hva ble Jesus sendt for å gjøre? Han ble sendt for å tjene andre mennesker (Fil 2,6-7), å gjøre det samme som sin Far (Joh 5,19) og hjelpe fattige og forkynne evangeliet (Luk 4,18-19).

Så når vi er sendt til jorden, så er vi sendt for å gjøre det samme som Jesus.

Oppsummering

  • Alle kristne er sendt for å gjøre det samme som Jesus. Vårt arbeid skjer derfor på vegne av Jesus – nærmest som en ambassadør.
  • Vi skal ikke herske. Vi skal tjene.
  • Vi skal ikke søke egen ære, men vi skal søke Guds ære.
  • Bakgrunnen for denne sendelsen er Gud selv og Jesu oppstandelse fra de døde.
  • Jesus lever – og dette skal vi formidle til alle mennesker.
Spørsmål:

Det finnes fem misjonsbefalinger i Det nye testamentet. Disse finner du i Matteus 28,18-20, Markus 16,5, Lukas 24,45-48, Johannes 20,21 og Apostlenes gjerninger 1,8. Les alle fem misjonsbefalingene og tenk gjennom følgende spørsmål:

  • Hva er likt i de fem misjonsbefalingene og hva er ulikt?
  • Hvilken av de fem taler mest til meg?
  • Hvilken av disse fem er minst kjent? Hvorfor tror du den er minst kjent?
Lightstock

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.