Vi driver misjon og forkynner evangeliet fordi Jesus er den eneste veien til Gud

Vi driver misjon og forkynner evangeliet fordi Jesus er den eneste veien til Gud

Er det arrogant å hevde at det bare finnes én sannhet?

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.
Joh 14,6

Vi driver vi misjon fordi vi vil dele de gode nyhetene om frelse med alle mennesker. Vi ønsker at alle skal bli kjent med Jesus og finne veien til evig liv.

Én sannhet?

Men i samfunnet vårt er det vanlig å tenke at alle må kunne ha sin sannhet (i hvert fall når det gjelder religion), uten å presse den på andre.

Er det arrogant å hevde at vi som kristne har rett— at vi har sannheten? Selv har jeg fått det spørsmålet flere ganger, og har også personlig lurt på det.

I møte med sånne spørsmål kan vi kanskje miste frimodigheten for å fortelle evangeliet, for vi vil ikke bli stemplet som arrogant og bedreviter.

Og det er mange kristne som mister frimodigheten; som forkynner Jesus, men også anerkjenner at andre har sin vei til sannhet og evigheten.

Har alle rett?

Men er det arrogant å forkynne evangeliet, og hevde at vi har rett; at det finnes én sannhet?

Om det er arrogant kommer an på om det som diskuteres er relativt eller ikke. For eksempel er spørsmålet om Freia er bedre enn Nidar et spørsmål som er relativt; det kommer an på smak og behag.

Å si at det ikke finnes én sannhet, men mange sannheter, er også et sannhetskrav.

Spørsmålet om Jesus er derimot ikke relativt. Jesus kom til jorden som en historisk person; enten fantes han eller ikke; enten var han den han sa han var, eller ikke. Enten døde han og sto opp, eller så gjorde han det ikke.

Å si at Jesus kan finnes for meg, men ikke for deg, er å si at jeg har en fantasivenn, og det er også et sannhetskrav! Og å si at det ikke finnes én sannhet, men mange sannheter, er også et sannhetskrav.

Sannhet er eksluderende

Noe annet vi ofte hører er at vi er ekskluderende når vi hevder at det finnes én sannhet. For vi hevder at kun vi vet veien til himmelen. Og ja, det er rett. Sannhet er ekskluderende, men ikke bare den kristne sannheten.

Jesus var ekskluderende: han sa han var eneste veien til Gud. Likevel var Jesus den mest inkluderende: ALLE er ønsket av ham.

Vi må ikke ha høy status, klatre den kristne karrierestigen, være god nok, oppnå et visst åndelig nivå. Jesus har bestått «opptaksprøven» for oss alle, og derfor står vi alle likt.

Arrogant ikke å forkynne

Jeg tror ikke det er arrogant å misjonere, forkynne evangeliet, og hevde at vi har sannheten.

Jeg tror heller at det er arrogant og egoistisk ikke å forkynne evangeliet med andre. For hvis jeg oppriktig tror at budskapet om Jesus er sant, men velger ikke å fortelle det til andre, setter jeg ikke verdien deres høyt nok til å fortelle sannheten.

Jeg er likegyldig til deres liv hvis jeg tenker: «Så lenge jeg blir frelst bryr jeg meg ikke om hva som skjer med andre.» Slike tanker viser at jeg setter min verdi over andres, og det er faktisk veldig arrogant.

Frimodig

Så med dette vil jeg minne oss om at vi frimodig kan dele evangeliet om at Jesus er eneste veien til Gud. Vi kan hevde vi har sannheten.

Men… det er selvfølgelig viktig å forkynne på en måte som ikke er arrogant, men å lytte til mennesker og være ydmyke.

 

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Unsplash

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.