Gud fortjener æren

Gud fortjener æren

Da Peter hadde helbredet en lam mann, var det viktig for ham å gi æren videre til Gud. Æres den som æres bør!

#detverset

#detverset er en serie på iTro, der forskjellige folk skriver om et av sine favorittbibelvers.

Etter at Peter og Johannes, som var Jesu disipler, har helbredet en lam mann, er en del av menneskene rundt dem naturlig nok litt forfjamsa. Peter sier til dem:

«Hvorfor stirrer dere på oss som om det var vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne mannen kan gå?» (Apostlenes gjerninger 3,12)

Livene våre er fulle av velsignelser

Okei, dette er kanskje ikke det bibelverset som er streket under i flest bibler rundt om i landet. Og å kalle det favorittbibelverset mitt, er nok også å trekke det litt langt.

Men jeg tror dette verset har noe viktig å si inn i våre liv i dag.

For selv om vi kanskje ikke opplever den typen helbredelser som Peter var med på så ofte i hverdagen vår, er livene våre likevel fullt av velsignelser. De kan være store og tydelige, eller de kan være så små at vi ikke tenker mer over dem.

«Every blessing we don’t turn into praise has potential to turn into pride»

Jeg glemmer veldig ofte å takke Gud for alt det han velsigner meg med. For det er han som fortjener æren for det. Alt vi har, er gitt oss av Gud. Selv om det sikkert kunne vært fristende å ta litt av æren selv, ga Peter Gud æren for det som hadde skjedd.

For en stund siden leste jeg denne tweeten:

Jeg tror det ligger noe sant i det. Det er Gud som fortjener æren.

John Olav Selstø

#detverset

#detverset er en serie på iTro, der forskjellige folk skriver om et av sine favorittbibelvers.