Gud har tilgitt oss, og vi skal tilgi andre

Gud har tilgitt oss, og vi skal tilgi andre

Jesus viser hvor mye vi er tilgitt av Gud, og ber oss ligne på Gud og tilgi andre.

Jesu lignelser

Jesus fortalte mange lignelser. I denne serien ser vi på hva lignelser er, og blir bedre kjent med noen av dem.

«Lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren» finner vi i Matteus-evangeliet kapittel 18, vers 21-35.

Tenk deg at du skylder noen 60 milliarder kroner – 60.000.000.000 kroner! En helt absurd mengde penger, men prøv å se det for deg likevel. Og en dag skjer det du frykter, han du skylder penger kommer og sier at nå må du betale tilbake.

Ved hjelp av kalkulatoren finner du ut at siden du ikke har noen penger nå, og kanskje kan tjene 1000 kroner hver dag, så vil det ta deg 164.000 år å betale ned gjelden. Og det forutsetter altså at du ikke bruker noen penger på noe annet enn å betale ned gjeld de neste 164.000 årene. Du innser hvilken håpløs situasjon du er i, og skjønner at ditt eneste håp er å be ham du skylder pengene om nåde.

Nåde i den håpløse situasjonen

Akkurat dette er utgangspunktet i en lignelse Jesus fortalte:

En konge skulle gjøre opp regnskapet med tjenerne sine, og en av dem som blir ført fram for ham, skyldte kongen omtrent så mye penger som beskrevet over. Han hadde ikke noe å betale med, og det ble befalt at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales.

Men tjeneren kastet seg ned og bønnfalt: ”Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.” Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden.

Guds rike kommer med grenseløs tilgivelse

Kongen visste selvsagt at denne tjeneren aldri kunne betale tilbake gjelden. Men den vanvittige gjelden tjeneren hadde, viser kongens endeløse tilgivelse og nåde, siden han ville ettergi en så stor gjeld. Jesus sier litt senere i teksten at det er noe ved denne kongen som viser noe av hvem Gud er. Gjeld brukes ofte som et bilde på synd, og den store gjelden kongen ettergir, blir et bilde på hvor stor nåde og tilgivelse Gud gir oss mennesker, selv om vi er syndere.

Guds rike er ikke som verden ellers. Det kommer med en grenseløs nåde som er helt annerledes enn denne verden. Der andre ville ønsket å straffe oss, ønsker Gud å tilgi oss syndene våre, når vi kommer til ham og ber om nåde og tilgivelse.

Tilga ikke selv kollegaen

Men lignelsen slutter ikke der. Like etter at denne tjeneren har fått den bunnløse gjelden sin slettet går  han ut, og der møter han en annen tjener som skylder ham penger. Ikke i nærheten av like mye som han selv hadde skyldt kongen, men fortsatt et nokså stort beløp. Han grep fatt i denne andre tjeneren, tok strupetak på ham og sa: ‘Betal det du skylder!’ Men den andre falt ned for ham og ba: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.’ Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel, der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden.

Da kongen fikk høre om dette, kalte han tjeneren tilbake, og sa til ham: ‘Du onde tjener! Hele gjelden etterga jeg deg fordi du ba meg om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?’ Og herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevoktere til han hadde betalt hele gjelden.

”Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror,” avsluttet Jesus.

Vi skal også tilgi

Her viser Jesus også en annen ting som er viktig. Siden Gud har tilgitt oss så vanvittig mye, skylder også vi å tilgi hverandre. Guds rike kommer med grenseløs nåde midt i en ond verden, men med det kommer det også en grenseløs forpliktelse til oss.

For på samme måte som Gud tilgir oss, er det forventet at vi skal tilgi hverandre. Nåde og tilgivelse er sentrum i det Jesus lærte og gjorde, og det skal det også være for oss som er hans etterfølgere.

Så denne lignelsen viser oss særlig to ting: Hvor stor Guds tilgivelse er, og viktigheten av at vi tilgir andre.

Ikke alt betyr noe

Lignelsen viser oss også noe viktig når det gjelder hvordan vi skal lese lignelser. For noen vil kanskje prøve å sammenligne alt som står i lignelsen med virkelige ting, slik at alle leddene skal bety noe. Da blir det fort veldig feil. Det er ikke alle enkelttingene fra lignelsesfortellingene som skal overføres på virkeligheten. Gud er for eksempel ikke en Gud som vil selge en familie til slaveri, slik som kongen i lignelsen først vil.

Ofte kan vi få hjelp fra sammenhengen, det som står før og etter lignelsen blir fortalt, og både før og etter lignelsen snakker Jesus om tilgivelse. Da kan det være en nøkkel å tenke at det lignelsen handler om også er tilgivelse. Og det er da særlig to ting denne lignelsen sier oss: Hvor stor Guds tilgivelse er, og viktigheten av at vi tilgir andre siden Gud har tilgitt oss.

Jesu lignelser

Jesus fortalte mange lignelser. I denne serien ser vi på hva lignelser er, og blir bedre kjent med noen av dem.

«Lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren» finner vi i Matteus-evangeliet kapittel 18, vers 21-35.