Helliggjørelse

Helliggjørelse

Helligjørelsen er læren om hvordan vi kristne modnes, og vokser i troen. Men hvordan fungerer det?

Minitroslære

Dette er den trettende av fjorten artikler i en serie om kristen troslære.

Rettferdiggjørelsen, som vi snakket om forrige uke, og helliggjørelsen må skilles fra hverandre.

Rettferdiggjørelsen er noe som skjer utenfor mennesket, ved at Gud anser den som tror på ham som rettferdig.

Helliggjørelsen er derimot noe som skjer i et menneske som er rettferdiggjort, det handler om det nye livet som Gud skaper i den som tror, og hvordan den som tror bør handle og tenke for å modnes og vokse som kristen.

Konsekvens av rettferdiggjørelsen

Helliggjørelsen er, kort sagt, læren om hvordan de som tror på Jesus vokser og modnes som kristne. Selv om rettferdiggjørelse og helliggjørelse må skilles tydelig, er det likevel en sterk sammenheng mellom de to. Helliggjørelsen er en konsekvens av rettferdiggjørelsen.

«Frelsen ligger i rettferdiggjørelsen. Men disse handlingene er frukter av det nye livet.»

Det er viktig å påpeke at disse handlingene som kommer som et resultat av helliggjørelsen, aldri må sees på som noe som gir frelse. Frelsen ligger i rettferdiggjørelsen. Men disse handlingene er frukter av det nye livet.

Ved at vi er blitt rettferdiggjort, fødes vi til et nytt liv. Vi blir født på ny, og vi får et nytt forhold til Gud på grunn av syndsforlatelsen. Selv om man ikke trenger å gjøre noe for å bli frelst når man har tatt imot Jesus, blir man likevel trukket mot det å leve etter Guds bud.

Dette henger sammen med at man som kristen også har fått Den Hellige Ånd. Noe man vet ved at man har en bevissthet om at man er et Guds barn, på grunn av den nåde og tilgivelse som Gud gir for Jesu skyld; også kalt «barnekårets ånd». Man «drives» også av Ånden — man kjenner en plikt etter å leve etter Guds ord og vilje.

Den gamle naturen mister sin kraft

Mennesket har etter omvendelsen to naturer – den gamle og den nye. Den gamle er den syndige naturen, den som vil synd. Den nye er den som vil leve for Gud.

Når man blir kristen mister man altså ikke den gamle naturen, men man starter en prosess i helliggjørelse hvor den gamle naturen mister mer og mer av sin kraft, og den nye naturen vokser seg større. Dette skjer ved at vi daglig ber Gud om tilgivelse for våre synder, og tror at Gud tilgir.

Evangeliet om Jesus har den kraft at den gamle naturen mister sin kraft og den nye naturen vokser. Den kristne trenger med andre ord evangeliet for å vokse i helliggjørelse. En slik bevissthet om at Gud tilgir oss syndene våre, gjør at synden mister sin makt over oss, men likevel blir vi aldri syndfri i dette livet. Den gamle naturen forsvinner først ved døden og oppstandelsen til det evige liv.

Minitroslære

Dette er den trettende av fjorten artikler i en serie om kristen troslære.