Ikke glem hvor sykt juleevangeliet faktisk er

Ikke glem hvor sykt juleevangeliet faktisk er

Juleevangeliet er så utrolig mye mer enn en tradisjonsrik tekst vi leser før julemiddagen.

Juletekster i Bibelen

I dagene fram mot jul ser vi på noen flere bibeltekster som viser betydningen av at Jesus ble født.

Juleevangeliet – sannsynligvis den mest «julete» teksten i Bibelen – klassikeren over alle klassikere.

Ja, du har vel sikkert hørt det hundre ganger før? Så er det egentlig noe poeng i dra den opp igjen? Hører den jo på julaften likevel og vi vet jo hvordan det går.

En kjent tekst, men er vi så gode til å tenke over hva som faktisk står? Hva juleevangeliene betyr i våre liv og hvor sykt det faktisk er?

La oss sammen stoppe opp litt og se nærmere på juleevangeliet som vi finner i Luk 2, 1-20. (Kan leses her).

Detaljene

Lukasevangeliet er skrevet av legen Lukas, en som var nøye på detlaljer og gjorde sakene sine ordentlig. Vi ser flere historiske fakta bli nevnt. Som stedsnavn (Nasaret, Syria, Galilea, Judea, og Betlehem) og navn på historiske ledere (Kvirinius og August).

Det hadde vært smart å utelukke disse detaljene som kan etterprøves om det hadde vært oppspinn, men juleevangeliet er ikke noe eventyr, det er ekte historie med ekte mennesker!

Profetiene

Flere profetier ble oppfylt (her kunne mange blitt nevnt!):

Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager. (Mika 5,1)

Mange hundre (!) år før Kristus, ble det altså profetert at Jesus skulle bli født i Betlehem. Folk kan spekulere i at Jesus gjorde ting for å få profetiene til å stemme, men hvor du blir født, er vanskelig å rigge.

Eller på en måte var det kanskje rigget. For da menneskene gjorde opprør mot Gud i Edens hage og ødela relasjonen sin med Gud, hadde allerede Gud planlagt hvordan Han kunne redde oss og gjenopprette relasjonen. Denne frelsesplanen går som en rød tråd gjennom hele Bibelen.

Man skulle nesten trodd at Gud har hatt en finger med i spillet i hele verdenshistorien og at det som står i Bibelen er sant!

Les også:

Gud ble menneske

Det sykeste i denne historien blir ikke nevnt direkte. Men at Gud, Han som er verdens skaper og opprettholder, allmektig og Alfa og Omega, kom ydmykt ned til jorden i menneskeskikkelse, for å bli født av en fattig familie oppi det som dyrene spiser mat fra.

100% Gud, men samtidig 100% menneske. Dette for å fikse 100% frelse. Hvor sykt er ikke det?

Din plass i juleevangeliet

Vi finner mange skikkelser i juleevangeliet:

  • Keiser August
  • Landshøvdingen Kvirinius
  • Josef og Maria
  • Jesusbarnet
  • Gjeterne
  • Engelen Gabriel og hærskaren
  • De vise menn (i Matteus sitt juleevangelium)

Men det er også en person til i denne fortellingen, og det er deg! 

For som engelen sier til gjeterne: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.» (v.10b).

En frelser og en glede for hele folket – wow! 

For grunnen til at Jesus kom ned til jorden som 100% menneske var for å frelse meg og deg. Gud har ønsker relasjon og et evigvarende fellesskap med oss, og DU er invitert!

Tenk over det

Så la oss ikke glemme hvor sykt juleevangeliet er, og hvilken evig betydning det har for oss. Tenk på det når du leser juleevangeliet før julemiddagen i morgen. Stopp, tenk og takk.

Takk, Jesus, at du har frelst meg!

I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. (Luk 2, 10b)

Lightstock

Juletekster i Bibelen

I dagene fram mot jul ser vi på noen flere bibeltekster som viser betydningen av at Jesus ble født.