Johannes’ Avsløring – også kalt Johannes’ Åpenbaring

Johannes’ Avsløring – også kalt Johannes’ Åpenbaring

Bibelen slutter med Den store avsløringen. Gud selv avslører hvordan det skal gå til slutt, hvordan det hele skal ende.

Serie

Denne månedens serie er «Endetiden».

Slik er Guds egen overskrift over Bibelens siste bok:

Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som må skje i hast. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes … (Joh Åp 1,1).

Her ser vi at det er ikke Johannes som er hovedperson, det er ikke han som åpenbarer noe. Det er Jesu åpenbaring, den som han ga til Johannes.

«Bort med forhenget!»

Noen ganger er det gøy å kunne gresk. Her står det «Jesu Kristi apokalypse …» Og en apokalypse på gresk, det er en bok som tar bort et forheng eller et slør slik at vi får se.

Hva er det så Jesus avslører for Johannes og for oss som får lese dette etterpå? Jo, det er litt av hvert:

  • Sju ganger får vi høre om «han som sitter på tronen», Gud selv
  • 74 ganger leser vi om engler
  • Jesus presenteres både som «et lam likesom slaktet» og som «løven av Juda stamme»
  • Stadig hører vi hvordan de lovsynger Gud i himmelen
  • To lange kapitler avslører livet i sju menigheter helt inn i de mørkeste hemmelighetene
  • Tre ganger leser vi om sju ulike «plager» som skal ramme jorden
  • Stadig avsløres Satan i alle hans forkledninger (drage, slange, Dyret …)
  • Satans knep og strategier avsløres også
  • Livet som kristen i endetiden brettes ut, med forfølgelser, krig og trengsler, men også med seier

Følg iTro på Facebook og Instagram.

Happy ending?

Men hvordan ender det? Får Bibelen en happy ending gjennom den siste store Avsløringen? Ja, og nei. Det er veldig delt. De som «holder ut» i tro skal gå omkring på gater av gull, men også langs livets elv. De er pyntet som en brud og feirer bryllup med «Lammet», Jesus selv.

Men like skarpt omtales fortapelsen, «ildsjøen». Alle de som mangler navnet sitt i Guds egen bok («Livets bok») havner der, for alltid. Det er knapt noen tekst i Bibelen som viser forskjellen så skarpt som Joh Åp.

Les også: Sentrale endetidstekster.

Slik det ser ut ovenfra

Så handler det meste av Joh Åp om tiden før Jesus kommer tilbake for å holde dom. Gud gir oss et ovenfra-blikk på det vi kaller «endetiden». Hvordan skal det være å leve som en kristen rett før han kommer tilbake? Det skal vi komme tilbake til i flere stykker her på iTro de neste ukene.

Serie

Denne månedens serie er «Endetiden».