Mennesket Jesus

Mennesket Jesus

Når vi ber Gud om hjelp, kan vi vite at vi ber til en som selv har kjent hva lidelse er på kroppen.

Jesu sju ord på korset

Bibelen forteller at Jesus sa sju ting mens han hang på korset. I påsken vil vi se litt på hver av dem.

«Jeg tørster.» (Joh 19,28)

Jesus var et menneske. Det at Gud ble menneske er jeg ganske sikker på er verdenshistoriens mest spesielle hendelse.

Og Jesus viser at han ikke bare var halvveis menneske, men at han var det fullt ut, og hadde samme følelser og behov som det vi har.

Og det er  ikke sånn, at siden Jesus var Gud, så kunne han bare ”spole forbi” de dagene i livet som var utfordrende, Jesus var fullt ut et menneske, som levde hver dag sånn som deg og meg.

Jesus vet hva lidelse er

Og da Jesus var i Getsemane dagen før, og tenkte fram mot det som skulle skje, så står det at han svettet blod. Om det var fordi han skulle lide fysisk eller fordi han visste han kom til å bli forlatt av Gud kan vi ikke være helt sikre på, men begge deler gir god grunn til å frykte dagene som skulle følge.

Det står ikke så mye om Jesu følelsesliv i Bibelen, men det står nok til at vi kan vite at han kjente både på sult, tørst, sorg, medfølelse, frykt og mer til.

Jesus vet hva det er å lide. Kanskje er dette godt å vite når vi ber Gud om hjelp til både store og små, dagligdagse bekymringer. Han forstår han hva det er vi snakker om, fordi han selv har levd på jorda, vært et menneske, og selv vet hva lidelse er.

Jesu sju ord på korset

Bibelen forteller at Jesus sa sju ting mens han hang på korset. I påsken vil vi se litt på hver av dem.