Nattverden – Jesu kropp og blod

Nattverden – Jesu kropp og blod

Brødet er Jesu kropp og vinen Jesu blod, men hvordan?

Minitroslære

Dette er den tiende av fjorten artikler i en serie om kristen troslære.

Jeg tenkte ikke så altfor mye på hva nattverden vil si før jeg begynte å studere teologi. Ja, brødet og vinen er Jesu kropp og blod, og det er tilgivelse å få i nattverden, det visste jeg. Men hvordan det i praksis fungerte – hvordan brødet er kropp og vinen er blod – det hadde jeg ikke tenkt så mye over.
«Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: ‘Ta imot og spis! Dette er min kropp.’ Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: ‘Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt.'» (Matt 26,26-28)

‘Er’ vil si ‘er’!

Martin Luther funderte mye over nattverden, og debatterte inngående med Ulrich Zwingli om brødet og vinen ER eller BETYR Jesu kropp og blod. Luther argumenterte slik: «På alle språk er det slik at ‘er’ vil si ‘er’ og ikke noe annet. Dersom dere kan vise meg ett eneste eksempel i alle språk på jorden, hvor ‘er’ vil si ‘betyr’, så skal jeg erklære meg overvunnet. Nei, det som er, det er

Ok, så ER brødet og vinen faktisk Jesu kropp og blod (les Joh 6,51-56). Betyr det da at det blir forvandlet når det er nattverd, eller når jeg spiser det? Nei, verken brødet eller vinen forvandles under nattverden. Det smaker det samme som alltid, lukter det samme og har samme form. Oblaten er en oblat hele tiden, og vinen er vin hele tiden.

Men kan det hende at det bare ser sånn ut og at det faktisk er kropp og blod likevel? Nei, det er fortsatt brød vi skal spise og vin (kalk) vi skal drikke. «For så ofte som dere eter dette brød  og drikker denne kalk …» (1 Kor 11,26)

Betyr dette at det bare en symbolsk handling da? Nei, selv om det fortsatt er brød og vin, er det i nattverden også Jesu kropp og blod.

Jesus er virkelig til stede

«Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden.» (Joh 6,56)

Det er ikke lett å forstå hvordan alt dette henger sammen. Og jeg skal heller ikke forsøke å gi et fasitsvar på hvordan det i praksis både kan være brød og vin og Jesu kropp og blod. Men det er det. Jesus er virkelig til stede i, med, og under brødet og vinen. Vi trenger ikke forstå det, men vi kan få tro at det faktisk er slik som det står skrevet.

Det viktigste å forstå er at det er et fellesskapsmåltid hvor vi minnes Jesu død og oppstandelse, hans seier over synden og døden, og at vi i nattverden får syndenes forlatelse. Vi mottar nåde helt konkret gjennom nattverden. Det en gave gitt til dem som vil være Jesu etterfølgere, og på samme måte som med en gave, får vi takke og ta imot.

Minitroslære

Dette er den tiende av fjorten artikler i en serie om kristen troslære.