Synd

Synd

Hvilke konsekvenser har syndefallet for oss i dag? Hva vil det si at vi har arvesynd?

Minitroslære

Dette er den fjerde av fjorten artikler i en serie om kristen troslære.

Neste uke: Jesus Kristus og Guds frelsesplan

Adam og Eva levde fint i Edens hage i harmoni med hverandre og med Gud. Frem til en dag, da Satan fristet dem til å spise frukt av det ene treet som Gud hadde sagt at var forbudt. Treet til kunnskap om godt og ondt. Mennesket falt i synd, og de kom i opprør mot Gud. Dette var syndefallet.

«alle mennesker blir født som syndere med et medfødt opprør mot Gud»

Mennesket er ikke ondt i seg selv, som vi har vært innom tidligere. Men etter syndefallet ble mennesket gjennomtrengt av synden, noe som gjorde det umulig å bli kvitt synden eller å forandre seg slik at en blir syndfri. Det førte også med seg at alle mennesker blir født som syndere med et medfødt opprør mot Gud — en trang til å synde.

I Edens hage levde mennesket i en fin relasjon til Gud. De hadde tillit til ham, og var lydige mot Ham. For å ødelegge dette forholdet, forsøkte Satan å skape et annet inntrykk av Gud. Han ville ødelegge denne tilliten, og dermed også troen på Gud. Den samme taktikken bruker han fortsatt, han vil skape et forvrengt bilde av Gud, og han vil få mennesket til å tro at det ikke er så farlig å synde. Satan lovte at dersom de åt av frukten ville de bli som Gud. Eva gav etter for fristelsen, og gav også til Adam, noe som fikk konsekvenser for alle mennesker.

«Mennesket ble dømt til adskillelse fra Gud»

Ved syndefallet “døde” mennesket; Ikke bokstavlig, men det betyr at forholdet mellom mennesket og Gud ble ødelagt og at mennesket ble skilt fra Gud. Dette ser vi også ved at Adam og Eva ble sendt bort fra Edens hage. At Gud sendte dem bort betyr ikke at han ikke fortsatt elsket dem, men Han kunne ikke ha fellesskap med mennesket når denne trangen til synd og opprør hadde kommet frem. Mennesket ble dømt til adskillelse fra Gud. Dette er døden, dypest sett. Denne dommen er absolutt, og mennesket kan kun fris fra det ved at Guds griper inn og frelser, noe som skjedde ved Jesus.

«Synden går i arv, noe man kaller arvesynd.»

Denne hendelsen har fått konsekvenser for alle mennesker. Synden går i arv, noe man kaller arvesynd. For å forstå dette riktig er det nødvendig å forstå Adam og Eva som mennesker som faktisk levde, og syndefallet som noe som faktisk hendte. Kun på denne måten kan vi si at synden går i arv fra slekt til slekt.

Denne arvesynden gjør at mennesket ikke lenger klarer å tro på Gud og ha tillit til ham. Syndefallet gjorde også at mennesket ble dødelig. Sykdom, ulykker, aldringsprosess hvor man svekkes, og til slutt død, er alle konsekvenser av dette. Det viser oss at det er Gud alene setter som setter grensen for menneskets liv.

«Mennesket kan aldri bli slik som Gud krever.»

Mennesket er også dødt på den måten at det ikke kan ha fellesskap med Gud på samme måte som før, å forstå hvordan Gud er, tro på ham, eller leve sammen med ham og for ham. Mennesket kan aldri bli slik som Gud krever. Mennesket kan ikke lenger leve skikkelig etter Guds vilje og hensikt. Denne synden sitter så dypt i oss at vi ikke klarer å se det skikkelig selv. Det er noe Gud må vise oss. Gud er den eneste som kan vise oss hvor dypt synden sitter i oss, slik at vi innser at vi trenger frelse.

Menneskets forhold til hverandre ble også skadet som følge av syndefallet, ved menneskefrykt, misunnelse, baktalelse, et behov for selvhevdelse, og egoisme. Men det er likevel en del av Guds bilde i mennesket som ble bevart, det er dette som gjør at vi kan forholde oss positivt til hverandre, forutsatt at man følger de retningslinjer som Gud har satt for forhold mellom mennesker, slik at synden ikke kommer mellom oss.

«selv om én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, kan også mennesket frelses ved én mann – Jesus.»

Mennesket mistet også sin frie vilje ved syndefallet. Vi tar daglige valg, og slik sett så har vi en fri vilje oss mennesker i mellom, men vi har mistet den frie vilje i forhold til Gud. Vi er ikke i stand til å velge Gud, eller å søke ham. Heldigvis, selv om én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, kan også mennesket frelses ved én mann – Jesus. Det kommer vi tilbake til neste uke.

Minitroslære

Dette er den fjerde av fjorten artikler i en serie om kristen troslære.

Neste uke: Jesus Kristus og Guds frelsesplan