Tro i smått, tro i stort

Tro i smått, tro i stort

Jesus ber oss forvalte det vi har på en god måte, i samsvar med Guds lover.

Jesu lignelser

Jesus fortalte mange lignelser. I denne serien ser vi på hva lignelser er, og blir bedre kjent med noen av dem.

Denne saken har også tidligere vært publisert på iTro.

Vi har overflod av penger, de fleste av oss. Vi lever godt, selv om vi ikke nødvendigvis har fått kjøpt den nyeste duppeditten på markedet.

Norge er det landet i verden som har nest-best gjennomsnittsinntekt, men med en slik rikdom følger ansvar. Et ansvar for å forvalte pengene på en god måte, et ansvar for å forvalte makt på en god måte.

Forvalteren som handlet klokt

I Lukas’ evangelium, kapittel 16, kan vi lese lignelsen om forvalteren som handlet klokt.

En rik mann hadde ansatt en personlig økonom, en som tok seg av forvaltningen av pengene hans. Denne rike mannen hørte rykter om at denne forvalteren sløste bort pengene hans, og ville gi ham sparken.

Forvalteren innså at han kom til å miste jobben, og måtte gjøre noe for å redde sitt eget skinn, og på en eller annen måte hvertfall komme godt ut av det i etterkant. Han gikk inn for å kjøpe seg venner.

Han samlet sammen de som hadde gjeld til denne rike mannen, og kuttet ned litt på gjelden deres. Dette førte naturligvis til at han ble godt likt av dem.

Et forbilde i klokskap

Ut ifra forvalterens forutsetninger og hans verdenssyn kan vi si at han handlet klokt. Han var av «verdens barn» (Luk 16,8), noe som forklarer hvorfor det her fremstår som en god ting. Som kristne, som «lysets barn», kan vi jo si at det virker uærlig og uredelig å snylte slik på sjefen sin, og det er det også.

Dette er ikke en mal å følge direkte, men det finnes likevel en lærdom i dette. Som lysets barn har vi også et ansvar for å forvalte midlene våre på en god måte, men i samsvar med Guds lover.

Dette gjelder store ting, men også de små. Hvis vi ikke kan være til å stole på når det kommer til penger, hvordan kan vi da betros virkelige verdier? (Luk 16,11-12)

Tro i smått, tro i stort

“Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått er også uredelig i stort.” (Luk 16,10)

Å være tro i smått og stort, handler ikke her direkte om troen. Tro betyr her å være trofast eller til å stole på. Vi skal være til å stole på i smått og stort, å være trofast i det små fører også til at andre kan vise deg tillit med større ting.

Dette kan være å gi deg tillit med forvaltningen av penger, men det kan også være å stole på deg til å forvalte kunnskap på en god måte. Tillit til at du kan være en å snakke med uten å måtte frykte at disse detaljene spres for alle vinder.

Vi skal ikke gjøre det samme som denne forvalteren gjorde, men vi skal forvalte det vi har på en god måte, i samsvar med Guds lover. Valgene vi tar, vil få konsekvenser, enten den ene eller den andre veien. Tenk over det neste gang du står ovenfor et valg, neste gang du blir vist tillit med noe.

Jesu lignelser

Jesus fortalte mange lignelser. I denne serien ser vi på hva lignelser er, og blir bedre kjent med noen av dem.

Denne saken har også tidligere vært publisert på iTro.