Tro ikke at Jesus er borte

Tro ikke at Jesus er borte

Jesus lever og er slett ikke borte. Og han lengter etter deg!

Min påskesang

I denne serien forteller forskjellige folk om sin favorittpåskesang.

En påskesang jeg liker godt er De trodde at Jesus var borte. Det er en ganske enkel og kortfattet barnesang på tre vers.

Likevel rommer den påskens sentrale budskap om at Jesus lever.

Jeg liker måten sangen bygger bro mellom Jesu disipler og oss. Både tekst og melodi bidrar til å føre oss inn i disiplene sin situasjon. Sangen virker på meg som en hjelp til å sette meg inn i det de opplevde. På den måten blir påskebudskapet noe som kommer oss nært.

Han lever

Jeg blir grepet av teksten og kjenner meg igjen i det mismotet disiplene må ha hatt. Deres læremester, Jesus, var død og ikke lenger sammen med dem. Det var nok ikke lett å skulle gå videre for dem etter det.

Jeg har ikke fått leve sammen med Jesus her på jorda slik som de gjorde. I løpet av livet mitt som en kristen er det likevel en del situasjoner der jeg har fått kjenne Jesu nærvær på en særlig måte. Andre dager kan disse møtepunktene være helt borte og det er vanskelig å tro at Jesus virkelig lever.

Hvilken trøst gir ikke sangens budskap! Bare hør på det siste verset:

Tro ikke at Jesus er borte.
Tro ikke at Jesus er død!
Han lever og gir oss å spise
av Livets brød.

Møtte Jesus på ny

Jesus lever og er slett ikke borte! Jesus er Guds Ord, det ordet som Paulus skriver om i Romerne 10,8 «Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner».

Om det virker som Jesus er langt borte eller om du tviler på at Jesus virkelig lever, så tror jeg denne sangen kan hjelpe oss. Du er ikke alene. Vi har fått Bibelen som forteller oss om disiplene som levde sammen med Jesus. La oss lese om og lære av dem.

Disiplene hadde bruk for å møte Jesus igjen på ny. Dette visste Jesus, og han kom nå til dem på ny. Jesus viste seg for dem igjen som den oppstandne og levende Gud. Han er virkekraftig og har makt til å gjøre under. Det fikk disiplene erfare. Det kan vi lese mer om i Johannes 21.

Selv om det blir på en annen måte for oss som lever uten å ha Jesus fysisk iblant oss, så kan vi lære av dette. Jesus lengter etter å holde måltid med deg. Han vil gi deg Livets brød. Det er akkurat det du og jeg trenger for å bli bevart og for å vokse i felleskap med Jesus. Ta til deg av Gud ord – det er mat for din sjel.

Min påskesang

I denne serien forteller forskjellige folk om sin favorittpåskesang.