Våre favorittbibelvers

Våre favorittbibelvers

Kjærlighet, frimodighet, trofasthet, evighet. Alle hete ord når iTro-redaksjonen har skrevet om sine favorittbibelvers.

Våre favoritter

I denne serien har iTro-redaksjonen samlet seg om våre favoritter i Bibelen. Våre favorittbibelvers, -historier og -personer.

I dag presenterer vi våre favorittbibelvers.

Vi har alle våre favoritter. Noen ganger endrer de seg, andre ganger kommer vi tilbake til de igjen og igjen. Bibelen er full av kraftfulle ord inn i våre liv – både enkeltstående vers, kapitler, bøker og hele boken i seg selv. I dag har redaksjonen i iTro skrevet noen ord om sine favorittbibelvers:

 

Odd Inge:

«Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner». Joh 15:13

Kjærlighet og vennskap, to av de største og viktigste ordene vi har. Jesus sier noe fantastisk om dem her, men det blir ikke bare med tomme ord. Gud elsker meg. Han vil være min venn. Han er villig til å dø for det.

John Olav:

«Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden!» Rom 5:8-9

De er vers som jeg stadig kan vende tilbake til – uansett situasjon. Vers som peker tilbake på det som er selve sentrum i troen. Vers som gir fokus på det som faktisk betyr noe i kristenlivet; Ikke mine handlinger, men Jesu død for meg – mens jeg enda var en synder.

Nils Kåre:

«Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør» Joh 11:25

Jesu ord like før han vekte Lasarus opp fra de døde, gir meg er nytt livsperspektiv. Når han snakker om død og liv, er det ikke dødstidspunktet han trekker frem. Det er Jesus selv, som er oppstandelsen og livet.

Kristin:

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg i all din ferd.» Josva 1:9

Dette er ord jeg bestandig kan hvile i, og ofte kommer tilbake til. For meg er det viktig med en så direkte og sann påminnelse i

Våre favoritter

I denne serien har iTro-redaksjonen samlet seg om våre favoritter i Bibelen. Våre favorittbibelvers, -historier og -personer.

I dag presenterer vi våre favorittbibelvers.