Tagget med: bonhofer

Den dyre og den billige nåden

Det finnes en billig og en dyr nåde. Den billige er kirkens dødsfiende, fordi den er en nåde uten etterfølgelse, uten kors og uten den levende Jesus Kristus.
av Dietrich Bonhoeffer, "Etterfølgelse"