10 bibelvers om håp

10 bibelvers om håp

– La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast.

Tema

Tema på iTro i november er «håp».

1 Kor 4, 17-18

De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.

Romerne 15, 4

Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir.

Efeserne 1, 18

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige.

1 Pet 5, 10

En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn.

Joh Åp 21, 4

Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
For det som en gang var, er borte.»

Jesaja 40, 31

Men de som venter på Herren,
får ny kraft,
de løfter vingene som ørnen,
de løper og blir ikke slitne,
de går og blir ikke trette.

Salme 121, 7-8

Herren skal bevare deg fra alt ondt.
Han skal bevare ditt liv.
Herren skal bevare din utgang og din inngang
fra nå og til evig tid.

Heb 10, 23

La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast.

Salme 32, 7

Du er mitt skjulested,
du verner meg mot nød,
med frelsesjubel omgir du meg.

2 Tess 3, 3

Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Unsplash

Tema

Tema på iTro i november er «håp».