13 bibelvers om kroppen

13 bibelvers om kroppen

"Bruk da kroppen til Guds ære!"

Tema

Tema på iTro i mai er «Kropp».

Temaet på iTro i mai er «Kropp». Det står mye om kroppen i Bibelen,  og her har vi forsøkt å samle sammen 12 viktige bibelvers om dette.

Hvis du vil lese mer av sammenhengen bibelverset er hentet fra, kan du enten slå dem opp i Bibelen din, eller trykke på linken på slutten av hvert vers.

Om kropp og hjerte forgår, er Gud for evig mitt hjertes klippe og min del. (Sal 73,26)

På sin egen kropp bar han (Jesus) våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. (1 Pet 2,24)

Jeg (Jesus) er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden.» (Joh 6,51)

Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» (Matt 26,26)

Han (Gud) reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere. (Rom 8,11)

Han (Jesus) er hodet for kroppen, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. (Kol 1,18)

Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. (Rom 12,4-5)

Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak. (Matt 26,42)

Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære! (1 Kor 6,19-20)

La altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens lyster. Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende. (Rom 6,12-13)

Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. (Fil 3,21)

Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp.  (Hebr 13,3)

«Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: ‘Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.’ Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» (Matt 19,4-6)

Dette var noen vers, men kanskje kommer du på et annet bibelvers om kroppen, som du synes er viktig? Del det gjerne i kommentarfeltet under! :)

Tema

Tema på iTro i mai er «Kropp».