6 tips til å være himmelvendt i hverdagen

6 tips til å være himmelvendt i hverdagen

Hanna Marie Haug skriver om hvordan du kan være himmelvendt i hverdagen.

Tema

Tema på iTro i september er «Himmelvendt».

Å være himmelvendt handler om å la Gud få prege livet ditt. Store deler av livet er hverdag. Likevel er det så enkelt å bli ”grepet av verden” og å glemme hvem vi er og hvorfor vi er her. Her kommer 6 tips til hvordan å gå inn i hverdagen med et større og viktigere perspektiv!

Rutiner høres kanskje vanskelig ut, men det trenger ikke være så komplisert

1. Tid

Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg (Matteus 6:33).

Gud har så lyst til å bruke tid med oss. Les noe fast i bibelen, det trenger ikke være så mye. Finn et fast bønnested, enten på tur, i en stol eller på gulvet. Kanskje hjelper det å skrive en liste over bønneemner?

Velg å lytte til lovsang på vei til skole eller jobb. Rutiner høres kanskje vanskelig ut, men det trenger ikke være så komplisert. Og det funker! De vi bruker tid med påvirker oss, så prioriter Jesus!

 

2. Inviter Gud med

Be uten opphold! (1 Tessaloniker 5:17)

La bønn være din første respons og ikke bare din siste utvei. Be før møter med mennesker, før den vanskelige prøven og før den stressende fullbooka dagen.

Legg dagen i Guds hender. Lær noen bibelvers utenat og ta de i bruk. Glem ikke å takke når Gud har besvart dine bønner, for det vil Han! Våg å snakke med mennesker, både kristne og ikke kristne om Jesus.

La bønn være din første respons og ikke bare din siste utvei

3. Input/ Fellesskap:

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. (Matteus 18:20).

Vi trenger virkelig hverandre. Prioriter å dra på gudstjeneste eller være del av en bibelgruppe. Lytt til taler på podcast/ youtube. Besøk andre kristne og ha samtaler om tro. I bibelen ser vi så ofte at Gud taler gjennom andre mennesker. Slik jobber Han også i dag.

4. Himmelperspektivet:

Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. (Galaterne 2:20).

Sett av tid (for eksempel én ettermiddag i måneden) til å reflektere over livet og hva/ hvem du bruker tiden din på. Ta innover deg det større himmelperspektivet;

Gud ønsker at alle skal kjenne han, og vi får være med på det. Livet vårt handler ikke lenger om oss selv, og vi kan be Gud om å bruke det til Hans ære! Det er stort privilegium. Løft blikket vekk fra deg selv, det er så utrolig meningsfylt.

5. Lev i lyset

Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre. (Jakob 5:16)

Lev ærlige liv! Bibelen oppfordrer oss til å bekjenne våre synder for hverandre. Be om tilgivelse når du vet du har gjort noe galt. Vi er alle syndere, og vi trenger alle Guds nåde.

Det er virkelig ingen synd som er for stor til å bekjennes. Jesus har tatt på seg all vår skyld og skam, og vi kan leve i virkelig frihet! Gud ønsker det for oss, så ta i mot!

6. Våg å være annerledes

Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne. (Romerne 12:2).

Hvordan kan vi være annerledes? Vær en man kan stole på, en som ikke baksnakker, en som er tro i smått, en som stiller opp. Vi er kalt til å elske, også de menneskene som kan være vanskelige å elske. De som har gjort mye urett, valgt feil igjen og igjen, eller behandler andre mennesker dårlig.

Høres dette ganske utfordrende ut? Jeg er helt enig, men heldigvis er dette et resultat av de fem andre punktene. Når vi fyller oss med Gud, og lar han prege hverdagen vår, vil vi oppleve at Hans kraft virker gjennom oss!

Løft blikket vekk fra deg selv, det er så utrolig meningsfylt

Et valg

Å være himmelvendt er et valg, og ikke nødvendigvis en følelse. Det er ikke alltid du vil føle deg elsket, fri eller frimodig, men du kan gå i tro og vite akkurat hvem du er, og hvorfor du er her. Du er Guds barn, på vei til himmelen, og på veien får du æren av å bli med på Guds store plan! La Gud få prege livet ditt, det er sann glede!

Tema

Tema på iTro i september er «Himmelvendt».