– Jeg vil utfordre deg til å ha én annerledes dag i uka denne høsten

– Jeg vil utfordre deg til å ha én annerledes dag i uka denne høsten

Det faller oss ikke alltid naturlig å ta en hviledag i et samfunn hvor høyt tempo er glorifisert.

Tema

Temaet på iTro i oktober er «hvile».

Gud gav folket sitt befaling om å hvile den sjuende dagen, for det var akkurat det Gud gjorde selv da Han skapte (2. Mos 20,9-11).

Han arbeidet seks dager, men den syvende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Sabbatsdagen er helliget

Hellig betyr annerledes og adskilt, hvilket betyr at for å holde hviledagen hellig, bør den se annerledes ut enn de andre seks dagene i uka.

Jobber du med skolearbeid 5-6 dager i uka, så bør en kanskje tenke på å legge det fullstendig vekk denne dagen. Trener du hardt hver dag, bør kanskje dette være dagen for restitusjon? Går det mye tid i uka til matlaging, er kanskje dette dagen for å spise noe lettvint eller rester, eventuelt spandere på seg litt take-away? (Og kanskje til og med skru av mobilen denne dagen?)

Uansett hvordan du velger å bruke tiden din sammen med Gud denne dagen, så håper jeg at du velger nettopp tid med Gud.

En annerledes dag

I bibelsk forstand betyr helliget ikke bare annerledes og adskilt fra noe, men også dedikert til Gud. Hviledagen bør derfor være annerledes; fri fra hverdagslige gjøremål, arbeidsoppgaver og tidsfordriv. Plutselig har vi en hel dag fylt av ingenting, som vi kan få lov å gi fullstendig til Gud.

Så hvordan dedikerer vi da denne tiden til Gud? Siden Gud er en relasjonell Gud, en Gud som ønsker fellesskap med sine barn, så ønsker Han først og fremst at vi skal være med Ham. Gjennom å lese Bibelen. Bønn. Lytte. Stillhet. Gjennom lovsang og musikk. I naturen. Et kristent fellesskap. Og kanskje har du en annen kreativ eller ukreativ måte du opplever at du møter Gud på.

Uansett hvordan du velger å bruke tiden din sammen med Gud denne dagen, så håper jeg at du velger nettopp tid med Gud.

Det å holde hviledagen hellig er et valg som ikke alltid er like lett å ta. Det faller oss ikke helt naturlig å hvile, spesielt ikke i et samfunn hvor høyt tempo er glorifisert. Derfor har Gud gitt oss hvilen. Invitert oss til å hvile.

Jødene som forbilder på hvile

Jødene tar dette svært alvorlig, og kanskje har vi noe å lære. Sabbaten er for dem første dagen i uka. Det vil si at de starter uka med å hvile, og er deretter uthvilt og klar for arbeidet som venter.

Min tankegang pleide å være at jeg jobbet hardt for å fortjene hvilen. Det siste året har Gud lært meg at jeg kan først hvile og finne styrke hos Han, og deretter ta fatt på hverdagen.

Jeg vil utfordre deg til å teste ut å ha én annerledes dag i uka denne høsten. Adskilt, helliget og dedikert til Gud.

Karin Nag Nordanger

Tema

Temaet på iTro i oktober er «hvile».