Bibelen – for nybegynnere

Bibelen – for nybegynnere

Hva er egentlig Bibelen for noe?

Tema

Temaet på iTro i januar er «Bibelen».

Selve ordet «bibel» betyr bøker.

Som kristne tror vi at Bibelen er Guds ord til oss, skrevet av mennesker han har inspirert. Totalt er det 66 ulike bøker i Bibelen. 39 i Det gamle testamentet (GT) og 27 i Det nye testamentet (NT).

Hvor lang tid det tar å lese gjennom hele boka varierer fra leser til leser, men det tar vanligvis rundt 70 timer.

Og så må jeg få fram noe viktig: at det du har lest til nå, egentlig ikke er så viktig.

Hæ, er ikke Bibelen viktig!?

For sånne faktaopplysninger du har fått til nå, er sånt man lærer i religionsundervisningen på skolen, og som egentlig ikke har en særlig stor betydning. For mer enn at fakta om og rundt Bibelen er viktig, så er det først og fremst det som står i den som er viktigst.

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. (Salme 119,105)

Det er Bibelen, Guds ord, som er rettesnoren for hvordan vi skal leve. Tallet på antall vers og kapitler i boka, her dermed ikke så mye å si. Det er hva disse versene og kapitlene sier, som har en virkelig betydning.

Det kan være utfordrende å se den store helheten

Det gamle testamentet

GT starter med skapelsen, og følger patriarkene Abraham, Isak og Jakob, før Israelsfolket ender opp i Egypt på Josefs tid. Gud leder folket sitt så ut av Egypt, og til det lovede land, med Moses i spissen. Alt blir ikke en dans på roser, bare de får sitt eget land og egen konge, skal det vise seg.

Underveis i GT er hele tiden utfordringen at Israel ikke er lydig til Guds bud, og går mot hans lov og vilje.

Gud har hele tiden en plan, som profetene og folket får høre løfter om. Snart iverksetter han for alvor sin frelsesplan. Jesus blir sendt til jorda.

Det nye testamentet

I NT kommer først de fire evangeliene, som er historiene om Jesus, hans undergjerninger og undervisning, mens han reiser rundt i landet sammen med disippelflokken. Av disse var Peter, Jakob og Johannes de tre nærmeste, som alle egentlig var enkle fiskere, men som Jesus likevel ønsket å ha med på laget. Til slutt leser vi om hans død og oppstandelse.

I Apostlenes gjerninger følger vi, som navnet hentyder, de første apostlenes arbeid med oppdraget de fikk av Jesus: å fortelle om ham. Apostel betyr utsending.

De neste bøkene er brev som ulike apostler har skrevet til menigheter og privatpersoner rundt omkring.

En rød tråd

Bibelen inneholder mange ulike bøker og historier, og det kan være utfordrende å se den store helheten.

Summen av ditt ord er sannhet (Salme 119,160)

Uten å avsløre for mye kan jeg likevel hinte om at det er en rød tråd fra 1. Mosebok til Johannes’ Åpenbaring:

Jesus.

Lightstock

Tema

Temaet på iTro i januar er «Bibelen».