Du blir lykkeligere av å bidra med noe for andre

Du blir lykkeligere av å bidra med noe for andre

Er du den som alltid sier ja til å tjene eller den som alltid sier nei? Hvor går balansen for hva som er sunt?

Tema

Tema på iTro i juni er «Det handler ikke om meg»

Forskning på lykke viser at en av de viktigste faktorene for å ha et «lykkelig» liv, er at man bidrar med noe for andre. At man er med i frivillig arbeid, eller på andre måter bruker tid og krefter på å gjøre noe godt for andre enn seg selv.

Dette kolliderer med det samfunnet forteller oss om hvor viktig det er å realisere oss selv, at vi hele tiden skal velge etter hva vi selv, der og da, kjenner er best, for akkurat meg.

Vi trenger andre

Men om det kolliderer med samfunnets stemme, så tenker jeg at det samstemmer godt med slik Bibelen beskriver oss mennesker.

Vi er skapt til relasjoner. Vi er prisgitt andre mennesker fra den dagen vi blir til, og til den dagen vi dør. Vi trenger andre, og Gud har lagt ned i oss evne til omsorg og empati for andre mennesker.

Å få bruke den delen av oss, gjør oss godt!

Si ja til å bidra!

I kristne sammenhenger er det haugevis med muligheter til å få være med å tjene, bidra og gi til fellesskapet.

Og er du med i en menighet er jeg ganske sikker på at det finnes oppgaver der som du kan gå inn i. Jeg har lyst å oppfordre deg til å si ja til det! Si ja til å bidra med det du kan bidra med. Og så må du selv ta et visst ansvar for å kjenne på hvor mye du kan klare og når det blir nok.

Det finnes mange ulike mennesketyper, og når det gjelder kristen tjeneste og frivillig arbeid, så kommer minst to kategorier til syne.

Den som alltid sier ja

Den ene er den som alle spør- om alt – fordi vedkommende nesten 100 % sikkert sier ja til oppgaven! Det er fantastisk med sånne mennesker i et fellesskap, og er du en av disse, så får du sikkert mye god oppmerksomhet fordi du er så villig.

Men det kan tippe over i et usunt jag etter annerkjennelse i tjenesten, og en nesten selvutslettende måte å leve på, og kanskje til og med en redsel for å ikke gjøre «nok for Gud». Uten at du ser det, handler da tjenesten mer om deg selv, enn om dine medmennesker og om Gud.

Vi er kalt til å tjene, ja, men vi er også kalt til å ta vare på oss selv, jobb eller studie, og våre nærmeste. Om du er en av disse så skal du frimodig få gå gjennom lista over oppgaver du har, og rydde litt, slik at du kan kjenne på en god balanse i livet. Det er lov å si nei, også til kristne oppgaver.

Den som aldri sier ja

Den andre kategorien er de som aldri sier ja til noe, fordi de ikke har tid eller lyst til å engasjere seg.

Da blir man en «surfer», som er kjempeglad for tilbudet om å få gå på møter og andre arrangementer, men som ikke ønsker å bidra med noe selv.

Da glemmer du at om du og andre skal få høre om Jesus, så er man avhengige av at folk stiller opp. Du er også en del av Jesu kropp her på jorden. Finn din plass og din tjeneste – og ta i et tak du også.

Og som jeg sa innledningsvis, så kan det faktisk hende at du vil oppleve det fint å engasjere deg for andre enn deg selv.

Lykke til!

Nina Strehl / Unsplash

Tema

Tema på iTro i juni er «Det handler ikke om meg»