Var Gud strengere i Det gamle testamentet?

Var Gud strengere i Det gamle testamentet?

Det er ikke Gud som har forandret seg, men noe har skjedd slik at han forholder seg til vår synd på en annen måte.

Tema

Tema på iTro i oktober er «Hellig».

“Gud er kjærlighet”, hører vi ofte. Johannes skriver dette i 1 Joh 4,8, og dette beskriver nok i stor grad det mest fremtredende i gudsbildet hos mange i dag.

Gud er en kompis, en som uansett elsker meg for den jeg er. Og ja, det stemmer jo, det.

Et balansert gudsbilde

Men i samme brev sier Johannes også en annen ting som er like viktig, nemlig at “Gud er lys” (1 Joh 1,5). I Bibelen brukes lys som et bilde på flere ting, også på hellighet – slik Johannes selv ser ut til å bruke det f.eks. i Johannesevangeliet 3,19-21.

Begge deler er like sant om Gud. Vi kan ikke sette det ene høyere enn det andre. Et balansert gudsbilde trenger begge deler.

Satt til side

“Hellig” er et ord som går igjen gjennom hele Bibelen – og like ofte i NT som i GT. Vi er vant til å tenke på det i betydningen syndfri, men egentlig betyr det hebraiske ordet adskilt eller satt til side.

Ordet forekommer mest i 3. Mosebok. Der brukes det som det motsatte av verdslig eller vanlig. Når Bibelen snakker om mennesker eller gjenstander som hellige, betyr det at de er adskilt fra verden og satt til side for å bli brukt av Gud.

Når vi sier at Gud er hellig, betyr det at han er adskilt fra verden som fullstendig ren – og ja, dermed også selvfølgelig syndfri.

Strengere i det gamle testamentet?

Gud sier også: “Dere skal være hellige, for jeg er hellig.” (3 Mos 11,45), noe Peter ser viktigheten av og gjentar i 1 Pet 1,16. Siden Gud er adskilt fra verden og fra synd, kalles hans folk til å være det samme.

Derfor, i de tilfellene (mest i GT) der synd og urenhet kommer for nær Guds hellighet, leser vi sjokkerende ting – og vi begynner å lure på om Gud var strengere før i tiden.

Det er ikke Gud som har forandret seg, men noe har skjedd slik at han forholder seg til vår synd på en annen måte.

Men Bibelen sier også at Gud alltid er den samme, at han er uforanderlig. Han er altså fortsatt like hellig i NT som han var i GT. Det er ikke Gud som har forandret seg, men noe har skjedd slik at han forholder seg til vår synd på en annen måte.

Kjærlighet og hellighet

Det unike med denne hellige Gud er nemlig at han velger å bli menneske – og dermed selv bli det eneste tilstrekkelige offeret for synd, slik at vi kan ha fellesskap med ham selv om vi er syndige.

Når vi forstår Guds hellighet vil også Jesus bety mer for oss.

Og dette gjør han bare på grunn av sin kjærlighet (Ef 2,1-5). Korset viser oss hvordan Guds hellighet og Guds kjærlighet henger sammen.

Og når vi forstår Guds hellighet (f.eks. ved å bruke litt tid i 3. Mosebok…), vil også Jesus bety mer for oss fordi det blir tydeligere at han er vår talsmann (vår advokat) som har tatt seg av synden og som alltid representerer oss foran en hellig Gud (1 Joh 2,1-2).

Han gjør dette mysteriet mulig, det mysteriet at vi syndige
mennesker kan ha felleskap med en hellig Gud

Unsplash

Tema

Tema på iTro i oktober er «Hellig».