Hva er greia med å ha «en nådegave»?

Hva er greia med å ha «en nådegave»?

– Som regel kan du tenke at det du har naturlige anlegg for, det kan Gud anvende som en nådegave, skriver Terje Hegertun.

Tema

Tema på iTro i mai er «Ånd».

En av kirkens høytider er pinsen.

Det er fortellingen om at Gud kom tilbake til Jesu venner på en veldig spesiell måte:

Bibelen forteller at mens de var sammen på et sted i Jerusalem, ble hele rommet der de satt fylt av noe som lignet et stormvær. De hørte en kraftig vind som blåste og en lyd som fylte rommet.

De så noe som lignet ildtunger over hverandres hoder, og slik forklarer Bibelen det som skjedde:

«Da ble de alle fylt med Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne» (Apg 2,4).

Forvandlet disiplene fullstendig

Vi sier gjerne om denne hendelsen at det var da den verdensvide kirke ble til.

Jesus hadde lovt vennene sine at han skulle komme tilbake, men de forsto ikke at det var på denne måten han skulle komme: som ånd og kraft og nærvær.

Men kanskje det er akkurat dette som gjør at pinsen muligens kan være kirkens viktigste høytid.

For det som skjedde denne dagen, forandret disiplene fullstendig. Fra å sitte «bak lukkede dører» i redsel for å lide den samme skjebnen som Jesus (å bli korsfestet), sto de nå fram og delte troen sin uten lenger å være redde for mulige konsekvenser.

Gaver og ressurser til kirken

Pinsen markerer ikke bare at Jesus kom tilbake «i globalt format» slik at han kunne være hos oss alle, til alle tider og på alle steder samtidig.

Det markerer også at kirken er fått gaver og ressurser som gjør den i stand til å holde ryktet om Jesus levende. I alle generasjoner og under høyst ulike vilkår, også i tider når kirken har vært forfulgt og forsøkt utslettet.

Det er forlengelsen av denne spesielle hendelsen i Jerusalem for over to tusen år siden at de kristne kirkene i verden snakker om at vi alle har fått en eller annen «nådegave».

Hva er så det og hvorfor har vi fått det?

Forskjellige nådegaver

En av Bibelens store forfattere, Paulus, sier i ett av sine brev at det er forskjellige nådegaver.

Det blir gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap. Én kan få en spesiell trosgave, en annen får nådegave til å helbrede, mens én får kraft til å gjøre under. Én får gave til å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale.

Paulus konkluderer så med å understreke at det er Gud som gir dette:

«Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil» (1 Kor 12,4-11).

Slippe å lete og grave

«Greia» med at kristne har fått nådegaver, tror jeg handler om at vi skal tenke stort og positivt om at Gud har gitt alle gaver, innsikter, ressurser og talenter som vi kan ta i bruk for å gjøre verden til et bedre sted å være, både for oss selv og andre.

Som regel kan du tenke at det du har naturlige anlegg for, det kan Gud anvende som en nådegave. Du skal slippe å lete og grave for å finne ut hvilke nådegaver som er dine.

I stedet kan du be konkret om at Gud skal vise deg hvordan du på best mulig måte kan bruke de kvaliteter og ressurser du tenker at du har fått. Det kan være knyttet til sang eller musikk, til å drive med kunst og formidling og til å vise omsorg og vennskap.

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Tema

Tema på iTro i mai er «Ånd».