Hvorfor må man gjøre så mye, hvis nåden er gratis?

Hvorfor må man gjøre så mye, hvis nåden er gratis?

Malene Engedal skriver om hvordan gjerninger kommer naturlig når man er under nåden.

Tema

Temaet på iTro i oktober er «Paradoks».

Det er ikke alltid enkle spørsmål som dukker opp når man leser i Bibelen, eller generelt bare er nysgjerrig på tro.

Et spørsmål kan for eksempel være: hvis nåden er gratis, hvorfor koster det likevel alt å følge Jesus?

Og hvis det er sånn at man ikke trenger å gjøre noe for å fortjene den nåden, hvorfor må man gjøre så mye uansett?

La oss se på hva Bibelen sier om nåde.

Som kristne er vi kalt til å leve et hellig liv

En gave

Paulus skriver i Efeserbrevet 2,8-9:

For av nåde er dere frelst ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger for at ingen skal rose seg.

Gud gir altså nåden i gave til oss, og det er ikke på grunn av gjerningene våre, men på grunn av troen vår. Det høres jo greit ut.

Men så blar du litt lenger bak i Bibelen og kommer til Jakobs brev, og det er her mange kan bli forvirra. For plutselig virker det som han sier det motsatte av Paulus.

Hva gagner det, mine søsken, om noen sier at han har tro, hvis han ikke har gjerninger? Kan troen frelse ham? (Jakob 2,14)

Jakob sier også senere i brevet at troen uten gjerninger er død. Så betyr altså gjerningene våre noe likevel, da?

Frelsende tro

Troen er den som frelser, og gjerningene er et produkt av troen. Ikke omvendt, som noen tror. Som kristne er vi kalt til å leve et hellig liv, et annerledes liv. Jeg velger å tenke på dette som at vi skal leve for å representere Guds rike. Gjerningene våre skal dermed komme naturlig når vi velger å leve et liv i tro. Men Gud har også lovet oss at troen vår vil bli prøvd.

Det koster nemlig livet å følge Jesus, og dette er en kamp vi er nødt til å kjempe hver dag.

Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. (Matteus 16,24)

Jesus har lyst til å gi oss et evig liv med ham, men for at vi skulle få det gratis, måtte han gi seg selv for våre synder. Vi har fått et stort ansvar om å forvalte denne gaven. Gaven som er nåden. Vi må passer på den gjennom måten vi lever på, og det vil ikke alltid bli lett.

Hvor vilt er det ikke å tenke på at Jesus har gitt oss denne nåden gratis? Vet du i det hele tatt omfanget og dybden i hva det vil si? Satan er så sjalu på denne gaven du har fått, at han prøver alt han kan for å ta den fra deg.

Må man gjøre seg fortjent til nåden?

Så, hvordan skal vi forholde oss til dette? Må man gjøre noe for å fortjene nåden? Det korte svaret er nei. Jesus fullførte alt på korset, og gav oss nåden i gave. Men han gav oss også en annen gave: Den hellige ånd.

Det er han som fyller oss og gjør det mulig for oss å vandre etter Guds hensikt og plan. Uten Den hellige ånd blir det rimelig vanskelig å leve et liv for Jesus.

Så, gi plass til Jesus, og vis andre hva du har fått.

Lightstock / Ole Johan Bredvei Hvarnes

Tema

Temaet på iTro i oktober er «Paradoks».