Jesus har gitt oss en verdighet som vi skal gi videre til andre mennesker

Jesus har gitt oss en verdighet som vi skal gi videre til andre mennesker

I Jesus er vi verdige og fri fra skam.

Tema

Tema på iTro i oktober er «Verdig».

Vi er omringet av skjønnhet for tiden, av grønne blader som blir gule, røde, brune før de faller ned og dekker gatene.

Jeg hører regnet dryppe mot vinduet mens jeg sitter inne under pleddet med kaffekoppen i hånda og en god bok i fanget.

Mørket senker seg tidligere, så stearinlysene er tent.

Jeg tenker at dette er en tid for endring, en tid for å falle til ro, til å søke Gud om hva som egentlig er viktig i livet.

Høsten er ganske nice.

Verdighet vs. skam

I oktober vil vi ta opp temaet «Verdig» her på iTro.

For i Gud er det nettopp verdighet vi blir møtt med – ikke fordi vi fortjener det, men fordi vi er fullstendig elsket og gjenoppreist av han som har både skapt og frelst oss.

Det motsatte av verdighet er kanskje skam. Skam er en grunnleggende følelse av at det er noe galt med meg, at jeg ikke strekker til eller er god nok.

Vi har en generasjon av unge som kveles under vissheten om at innerst inne så er de ikke gode nok.

Selv om de fleste i samfunnet er enige om at skam er en negativ ting, og at mange heller hyller skamløsheten, så virker det som at skammen aldri har vært så utbredt som den er nå.

Vi har en generasjon av unge som kveles under vissheten om at innerst inne så er de ikke gode nok. Enten det gjelder utseende, prestasjoner, status eller bare hvem de er.

Som kristne tror vi at den eneste som virkelig kan sette oss fri fra skam er Jesus. Skammen vår ble naglet til korset med ham.

Møtt med verdighet

Det er mange eksempler i Bibelen på hvordan Jesus løfter mennesker ut av skammen og gir dem verdighet. Vi skal vise deg noen av disse historiene.

Kanskje kan du bli inspirert til å møte mennesker rundt deg med den samme verdigheten som Jesus gir?

Du kan vise mennesker at de er verdt å elske. Slik som vi er elsket selv.

Menneskehandel og aktiv dødshjelp

Temaet «Verdig» gjør at vi også vil trekke fram viktige, vanskelige, veldig store saker som menneskehandel og aktiv dødshjelp.

For det er nettopp i sånne saker der det grunnleggende menneskesynet vi finner i Bibelen – at hvert menneske er elsket og skapt av Gud og har en iboende verdi i kraft av å være menneske – får en konsekvens for hvordan vi tenker om viktige samfunnsspørsmål.

Kristne trenger å kjempe for rettferdighet og menneskeverd i samfunnet fordi dette ligger på Guds hjerte.

Jesus er verdig vår lovsang

Til slutt må vi sirkle tankene inn mot kjernen av dette temaet, mot han som er verdig all vår pris:

Lammet som er verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. (Åp 5,12)

Hva betyr det egentlig at Jesus er verdig? Hvorfor lovsynger vi han i menigheten – har det noe å si for Gud?

Dette og mer kan du lese om på iTro i oktober.

Paul Green

Tema

Tema på iTro i oktober er «Verdig».