Krig på TV

Krig på TV

Hvordan reagerer vi på å se så mye krig på TV?

Tema

Tema på iTro i september er «Krig og fred»

Denne saken ble originalt publisert på iTro i september 2014.

Sprengte bygninger. Militære patruljer i fjerne land. Fedre og mødre som gråter i sorg over deres barn som er blitt drept. Lik som blir båret bort på bårer. Krig er ikke et vakkert syn, men dessverre ikke et sjeldent syn i mediene.

Ikke personlig for meg.

Nyhetssendinger bringer oss mye bilder fra krigssituasjoner rundt om i verden. Media gjør en viktig jobb med å holde oss informert om hva som skjer. Det er en bra ting å være opplyst på hva som skjer, men i dagens mediehverdag er veien kort til å bli overeksponert for krig og lidelse. Vi ser rett og slett for mye av det. Hvor jeg kjente på en sterk medfølelse første gang jeg så slike bilder på skjermen, kjenner jeg nå på at jeg (underbevisst og ufrivillig) ikke orker det mer.

Jeg kobler ut. Bildene flimrer foran meg, men de gjør ikke inntrykk slik som før. Ufrivillig har jeg blitt litt følelseslammet i forhold til hva jeg ser. Jeg synes synd på dem som lider, men det blir likevel ikke personlig for meg.

Vanskelig å forstå

Ofte er krigen langt borte, i midtøsten eller i Afrika, denne geografiske avstanden gjør det vanskelig å forstå at nyhetsbildene er fra den verden som er utenfor stuevinduet mitt. Når krig og lidelse derimot blir så nært som det ble 22. juli, blir det plutselig mer personlig. Vi blir ikke lenger følelseslammet, men vi forstår på en annen måte at dette er ting som faktisk skjer.

Å kjenne på en lammelse knyttet til medfølelse henger ofte sammen med at man kjenner på en hjelpesløshet. Hva kan vi egentlig gjøre? Det er ikke alltid det er så mye å gjøre, hvertfall ikke så mye hvor man ser resultatene tydelig.

Den kristne røst

Pengedonasjoner er én ting man kan bidra med, forbønn er en annen ting. Det skal sies at det kan være stor forskjell på de politiske motivene bak krigføring, så ikke all krig er lik. I noen tilfeller er kanskje politisk engasjement en måte å bidra på.

La oss fokusere på hva vi kan bidra med, fremfor hva vi ikke kan. Apati og passivitet henger ikke sammen med det kristne liv. Selv om kristnes meninger om krig ikke alltid er forent, må vi la meningene komme frem. Verden trenger å høre den kristne røst.

“Hjelp svake og farløse til deres rett, frikjenn hjelpeløse og fattigfolk, berg fattige og svake, fri dem fra de lovløses hånd!” (Sal 82:3)

“Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.” (1 Tim 2:1-2)

“Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.” (Matt 5:43-44)

Tema

Tema på iTro i september er «Krig og fred»

Denne saken ble originalt publisert på iTro i september 2014.