Kristent utgangspunkt for fredstjenesten

Kristent utgangspunkt for fredstjenesten

Vi er kalt til å skape fred, vi er kalt til å elske våre fiender.

Tema

Tema på iTro i september er «Krig og fred».

Å vite hvordan man skal forholde seg til en verden som til stadighet er preget av krig, er en utfordring også for kristne. Om det ikke allerede er noe som engasjerer, så er det hvertfall noe som bør engasjere. Vi kan ikke lukke øyner og ører til dette, vi må forholde oss til det, men hvordan?

«Vi er kalt til å skape fred»

“Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.” (Matt 5:9) 

Vi er kalt til å skape fred. Ikke bare skal vi ha fred, den fred vi har fått med Jesus, men vi skal skape fred. Vi skal elske våre fiender, velsigne dem som forbanner oss, gjøre godt mot dem som hater oss, og be for dem som mishandler og forfølger oss. De som skaper fred skal kalles Guds barn, for de søker å gjøre hva Faderen har gjort, å elske mennesker med hans kjærlighet. Vi er kalt til å være fullkomne, slik vår himmelske Far er fullkommen.

Jesus bruker begrepene lys og salt om sine etterfølgere. At vi er lys og salt betyr ikke at vi kun skal anerkjenne det faktum at vi er annerledes enn resten av samfunnet, og som følge leve adskilt fra verden. Lys og salt er radikalt forskjellige fra sine omgivelser og påvirker dem. Lyset viser en bedre vei, og saltet har kraft til å ha innflytelse på det det kommer i kontakt med. Lyset skal ikke gjemmes under et kar. Nei, vi skal være i verden, vi skal ha en innflytelse på verden. Derfor kan vi heller ikke stille oss passive til krig.

«Rettferdig krigføring»

Kristendommen har en lang historie knyttet til krig. I de første århundrene nektet kristne å være med i den romerske hær. I det tredje århundret kom Augustin med tanker om en rettferdig krigføring, at det er legitimt dersom det er en respons av kjærlighet for en neste som blir truet med makt. Thomas Aquinas videreutviklet dette på 1200-tallet til også å gjelde selvforsvar. Middelalderen derimot var en tid med korstog, en religiøs krigføring som på ingen måte kan forsvares.

I de senere tider er det særlig den romersk-katolske kirke som har gått i spissen for å kjempe for gode retningslinjer for krigføring. Dette gjelder både grunnlag for å gå til krig, moralsk riktig krigføring, og hvordan man skal gjenoppbygge og tilgi etter en krig. Kriteriene for å rettferdigjøre krig har i den senere tid som følge av dette blitt veldig vanskelige å møte.

«Vi skal be for konger og alle i ledende stillinger»

Et kristent utgangspunkt for fredstjenesten kan ikke snakkes om uten å si noe om bønn. Vi skal be for konger og alle i ledende stillinger, “så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.” (1 Tim 2:2) Dette er ikke noe som er skrevet til pynt, men fordi det er viktig, og noe som i stor grad blir forsømt i dag.

Tema

Tema på iTro i september er «Krig og fred».