Umoral og prostitusjon fikk Paulus til å snakke om kroppen som et tempel

Umoral og prostitusjon fikk Paulus til å snakke om kroppen som et tempel

Men hvordan kan vi ære Gud med kroppen vår i 2016?

Tema

«Kropp» er temaet på iTro i mai.

Tenker du noen gang over at, om du har tatt i mot Jesus, så bor Den Hellige Ånd i deg? Når Den Hellige Ånd er en av tre personer i den treenige Gud, så det betyr at Gud selv har tatt bolig i deg.

Det er en fantastisk og kanskje litt overveldende tanke.

Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære! (1.Kor 6,19-20)

I det gamle testamentet kan vi lese om tempel og tabernakel, og hvordan Gud flyttet inn der, for å være nær menneskene. Etter Jesu død og oppstandelse var Guds tilstedeværelse ikke lenger begrenset til det aller helligste i tempelet, – han var, og er, alle steder. Og han sier han vil bo i de som vil høre han til.

Utstrakt prostitusjon rundt avgudsdyrkelsen

Får dette noen konsekvenser for oss? I versene over er det en spesiell situasjon i byen Korint, Paulus skriver om. Der var det mye umoral, og utstrakt prostitusjon rundt avgudsdyrkelsen i tempelet. Paulus advarer de kristne mot å være med på dette, og påpeker at om de har sex med en prostituert, så blir de «ett kjød» med den prostituerte, og kroppen blir involvert i denne synden, på en annen måte, enn om man spiser uren mat for eksempel.

En ytre livsførsel til Guds behag

Men hvordan kan vi ære Gud med kroppen da? Siden Han bor i oss? Handler det om å leve supersunt, trene masse, telle kalorier?

I Rom 12,1-2 står det:

Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

I den nye pakt, altså tiden etter Jesu oppstandelse, – så bor altså Gud i oss. Da blir vår ytre livsførsel, det vi bruker livet vårt til, også en måte å fortelle omverdenen om hvem Gud er. Og det står enda til at dette er til Guds behag. Han ønsker at vi skal leve livene våre, åpne og i tillit til Han. På den måten, ærer vi Gud, både med kroppene våre, og med livsførselen vår.

Ikke kalorier – men etterfølgelse

Det handler ikke om hvor mange kalorier vi spiser, men det handler om daglig disippelliv i etterfølgelse av Jesus. Hva vi bruker hender, føtter, øyne, ører og munn til. Ikke som et krav, eller påbud, men et liv i takknemlighet og glede over det nye livet vi har fått i Jesus.

Tema

«Kropp» er temaet på iTro i mai.