Lommeboka og Bibelen

Lommeboka og Bibelen

Har Gud noe med pengene mine å gjøre? Står det noe i Bibelen om økonomi?

Tema

Tema på iTro i november er «Trygg».

I Bibelen din står det over 2500 ganger om økonomi, men bare 36 ganger om frelse. Det betyr ikke at frelse er mindre viktig, men det understreker at Gud bryr seg om økonomi, fordi det handler om hele livet vårt.

Å være vår forsørger er en av egenskapene Gud har – han har til og med et eget navn for det: Jehovah Jireh, ”Herren er din forsørger”.

Johannes sier at som Kristus er, slik er vi i denne verden (1 Joh 4,17). Vi er dermed kalt og har fått mulighet til å være forsørgere for andre.

To perspektiver samtidig

Som kristne må vi ha to perspektiver samtidig når vi skal lære om økonomi. Det er å lære prinsipper fra GT, samtidig som vi står på løftene i NT (Matt 5,17).

Når vi observerer GT`s profeter som står opp mot økonomisk urettferdighet, eller leser om visdommen Gud gir Israelsfolket, er det prinsipper vi kan lære av.

Likevel er det Jesus sine løfter, som: «Dere skal ikke bekymre dere for hva dere skal spise eller hva dere skal kle dere med» (Matt 6,25), som skal definere valgene våre.

Mikrofinans gir verdighet

Jeg vil nevne to enkle prinsipper som har vært med å prege mine valg når det kommer til penger.

Det første er om renter og lån. I 2 Mos 22,25 (blant mange andre plasser) står det at om du låner ut penger til din landsmann skal du ikke kreve renter. Vi skal åpne opp hendene våre og låne ut penger uten at vi skal tjene på det.

Det å låne i stedet for å få, gir verdighet og aktive mottakere som står ansvarlig for å betale tilbake. Helt konkret så driver KIVA mikrofinans med dette. Sjekk det ut.

Er du med på å gi til fattige, låne ut til de som trenger det og velsigne dem som utvider Guds rike?

Minst mulig lån

Når det kommer til lån, bør nedbetalingstiden holdes til et minimum (5 Mos 15,1-11). Den samme teksten sier at lån skal slettes etter syv år. Dette er utfordrende/umulig i Norge, men prinsippet vil være å prøve å la lån binde oss minst mulig.

Personlig så utfordret Gud meg da jeg begynte å studere på å spare lånet mitt. Det førte til at jeg måtte jobbe litt, men når jeg var ferdig med studiene kunne jeg betale ned lånet og jeg hadde frihet til å reise dit Gud kalte meg.

Glade givere

Prinsipper er fornuftig, men kan ikke måle seg med Jesus sine løfter om å være vår forsørger. Det betyr at vi kan ta blikket bort fra våre behov og begynne å møte behovene rundt oss.

Dette gjør oss til glade givere (2 Kor 9,7).

Er du med på å gi til fattige, låne ut til de som trenger det og velsigne dem som utvider Guds rike? Det vil være en nøkkel for å få et hjerte som er vendt mot Gud og mennesker.

Ikke la penger ta fokuset ditt

På den andre siden advarer Jesus i Markus 4,19 om tre ting som kan kvele det som Gud gjør i oss. Det er dagliglivets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting.

Penger kan altså ha motsatt effekt. Det kan gi et hjerte som er vendt inn mot oss selv. Det er, ifølge Martin Luther, definisjonen av synd.

Oppsummert vil jeg si; lær av GT’s prinsipper, bruk økonomi til ære for Gud og glede for mennesker, lytt og spør Den hellige ånd om visdom og la ikke rikdommen bedra eller ta fokuset ditt.

Tema

Tema på iTro i november er «Trygg».