Lykke i Ordspråkene

Lykke i Ordspråkene

Lykkelig er den som frykter Herren, som stoler på Ham, som finner visdom hos Ham, og som lever det ut.

Tema

Tema på iTro i november er «Lykke»

Det er forskjell på å være glad og å være lykkelig slik Bibelen snakker om det. Jeg kan for eksempel være glad hvis jeg er heldig med en karakter på skolen, hvis jeg har det gøy med venner eller hvis jeg får akkurat det jeg ønsker meg til jul. Lykke i Bibelen går enda litt dypere enn dette, og Ordspråkene sier mye om dette.

«Salig er den som alltid frykter Gud»

“Salig er den som alltid frykter Gud, men ulykke rammer den som gjør seg hard.” (Ord 28:14) Å frykte Gud er en ting som trekkes frem som viktig for vår lykke. Det vil gi oss fred. På samme måte er det viktig å stole på Gud: “Den som akter på ordet, finner lykke, sæl er den som stoler på Herren.” (Ord 16:20) Den som handler slik ordet sier vil finne lykke.

«Lykkelig er den som finner visdom»

Visdom er en annen ting som trekkes frem: “Lykkelig er den som finner visdom, det menneske som vinner god innsikt.(…) På visdommens veier er det herlig å vandre, og alle dens stier fører til fred. For alle som griper den, er den et livstre, lykkelige er de som holder fast på den.” (Ord 3:13,17-18)

Og for at det ikke skal være noen tvil: “For det er Herren som gir visdom, kunnskap og innsikt går ut fra hans munn.” (Ord 2:6) Det handler om å søke Herren, visdommen er å finne hos Ham.

Det nytter ikke bare å finne visdommen, men den må leves ut også. “For den rettferdige er det en glede å gjøre det som er rett, men for ugjerningsmannen er det en gru.” (21:15) “Uten åpenbaring kommer folket på villspor, lykkelig er den som holder loven.” (Ord 29:18)

«sæl er den som har medynk med de arme»

Man kan også gå ned på det praktiske nivå, blant annet det å hjelpe de fattige: “Synd gjør den som forakter sin neste, sæl er den som har medynk med de arme.” (Ord 14:21) Eller det å være til glede for andre: “En klok sønn er til glede for sin far, men en tåpelig sønn er til sorg for sin mor.” (Ord 10:1) “De som pønsker på ondt, har svik i hjertet, glede får de som råder til fred.” (Ord 12:20) “Lysende øyne skaper glade sinn, godt budskap gir marg i ben.” (Ord 15:30)

«Man er ikke mindre kristen om man ikke føler seg jublende glad»

Alt dette betyr ikke at du alltid må være glad som kristen. På samme måte som alle andre mennesker har vi kristne gode og dårlige dager. Vi kan være glade en dag og gråte dagen etter. Det er helt normalt. Man er ikke mindre kristen om man ikke føler seg jublende glad. Men man kan velge hvor man søker lykke fra. Lykke fra jordiske ting vil ikke vare. Det er godt å søke Gud og hans visdom, for Guds visdom er noe som varer. Å sette sin lit til hans ord, og stole på ham er noe som kan gi oss en fred, en lykke som varer.

Tema

Tema på iTro i november er «Lykke»