Lysets barn

Lysets barn

Den egentlige sannheten om sex, grådighet og et annerledes liv.

Tema

Tema på iTro i april er «Annerledes».

Bibelen snakker flere steder om at vi kristne skal være annerledes. Ett av de stedene er i Efeserbrevet kapittel fem.

Her omtaler Paulus de kristne som «lysets barn» og tar opp flere konkrete områder der vi som følger Jesus bør leve annerledes.

Han advarer blant annet mot å drikke seg full (v.18) og skriver i tillegg at «Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud! For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike» (v. 3-5a).

Paulus skriver dette i en tid der uforpliktende sex og seksuell umoral både var utbredt og akseptert (ikke helt ulikt vår egen tid). Men de kristne skal være annerledes. Og ikke nok med at kristne skal holde seg unna hor, urenhet og grådighet. Paulus vil ikke høre snakk om det en gang.

En sjargong som degraderer mennesket

Det betyr ikke at kristne ikke kan ta opp slike temaer på en seriøs måte. Poenget er at hor, urenhet og grådighet ikke er noe å tulle med.

Humor og sjargong som spiller på sex degraderer ofte mennesker til seksuelle objekter, og det er noe annet enn det vi er skapt til. I tillegg så gjør det vi hører og sier noe med tankene og holdningene våre. Fleiping og løssluppen snakk om seksuell umoral preger livet vårt på en negativ måte.

Det er likevel ikke det mest alvorlige. I siste del av vers 5 kommer nemlig Paulus med en overraskende beskrivelse av hva synder som hor, urenhet og grådighet egentlig er: Avgudsdyrkelse.

Å søke lykken hos noe annet enn Bibelens Gud

Å dyrke avguder handler nemlig ikke bare om å henvende seg til ett eller annet gudenavn, for eksempel Odin, Vishnu eller Baal. Avgudsdyrkelse handler først og fremst om å søke mening, bekreftelse og lykke i noe annet enn Bibelens Gud.

Å leve annerledes dreier seg derfor ikke om å følge et sett med regler, men om å kjenne den eneste, sanne Gud.

For det er i møte med han som har skapt oss at livet gir virkelig mening. Det er i hans ubetingede kjærlighet vi finner fullstendig bekreftelse av den vi er. Og det er i håpet om et evig liv sammen med han at vi kan finne urokkelig lykke.

Å søke disse tingene andre steder enn hos Gud er egentlig avgudsdyrkelse. Sex, penger, makt og berømmelse vil aldri kunne gi oss det vi dypest sett trenger og lengter etter. Det er det bare Gud som kan. Derfor søker vi han. Og lever annerledes.

Tema

Tema på iTro i april er «Annerledes».