Mennesker er ikke til salgs

Mennesker er ikke til salgs

Menneskehandel er et globalt problem, med kompliserte årsaker. Kampen mot det krever langsiktig arbeid.

Tema

Tema på iTro i november er «Frihet»

En februardag i 2014 landet jeg på den internasjonale flyplassen i Addis Abeba og jeg la straks merke til noe uvanlig. Det satt uvanlig mange mennesker utenfor ankomsthallen med store mengder bagasje. Det viste seg at dette var etiopiske fremmedarbeidere som var returnert fra Saudi-Arabia.

Mange tusen etiopiere har blitt lovet gode jobber i Saudi-Arabia, men endte opp med å bli fratatt passet og med å jobbe 24 timer i døgnet. De ble ofre for menneskehandel.

Siden høsten 2013 har Saudi-Arabia uttransportert over 160 000 etiopiske fremmedarbeidere tilbake til Etiopia. Over 8000 av dem var barn.

Nå er det en fare for at mange av fremmedarbeiderne opplever en «re-trafficing» tilbake til Etiopia og havner i tvangsarbeid eller sexindustrien.

Antall ofre

For meg ble dette en påminnelse om et økende globalt problem, at millioner av mennesker i verden i dag er ofre for menneskehandel. Det er nesten umulig å si hvor mange ofre det er, da dette er en ulovlig virksomhet og at det finnes store mørketall. Likevel har FN og andre forsøkt seg på noen tall. Anslagene spriker fra 20 millioner til over 30 millioner mennesker.

Uansett hva det nøyaktige tallet sier, så er det en enorm global utfordring, med ufattelig mange triste skjebner. Unicef sier blant annet at over en million barn er offer for menneskehandel hvert år.

Årsaker

Hvorfor blir så mange ofre for menneskehandel? Det er umulig å peke på én årsak alene og det er et komplisert bilde. La oss likevel prøve.

En fellesnevner som ofte går igjen, men ikke alltid, er at ofrene er i en sårbar situasjon.

Tankesmien Skaperkraft viser til 3 viktige årsaker til menneskehandel i dag: Befolkningsvekst og globalisering, fattigdom, og mangel på fungerende rettsvesen. Vi kan også trekke frem minoritetskonflikter, arbeidsløshet og diskriminering. Unicef viser bl.a. til eksemplet med at foreldre i desperasjon velger å gi bort eller selge sine barn. Det gjør de i håp om en bedre fremtid for dem, men barna ender ofte opp i prostitusjon eller tvangsarbeid.

Forebygging

NLM har et globalt arbeid, også i land hvor det er store utfordringer med menneskehandel. I disse landene finnes det ingen kjappe løsninger for å redusere antall ofre. Det krever et langsiktig arbeid.

Når vi vet at blant annet fattigdom er en av årsakene til menneskehandel, så kan vi også si at å jobbe mot fattigdom er med og forebygger menneskehandel. Vi vet også at å hjelpe mennesker i ulike sårbare situasjoner er et viktig bidrag til å forebygge menneskehandel.

NLM har ikke et direkte arbeid inn mot menneskehandel i de ulike landene vi er til stede, men en rekke andre organisasjoner gjør en stor innsats direkte mot ofrene. Samtidig har organisasjoner som NLM en viktig rolle å spille i å forebygge. Prosjekter rettet inn mot utdannelse, landbruk, sårbare grupper og så videre, er en viktig innsats også i kampen for å forebygge menneskehandel.

Fremtiden

Hva har så skjedd med alle dem som returnerte fra Saudi-Arabia? Det finnes ingen total oversikt, men mange jobber med problematikken i Etiopia.

En av dem som har satt dette på dagsorden er vår samarbeidskirke i Etiopia, Mekane Yesus-kirken. De har et ønske om å skape en bedre fremtid for ofrene og å sette i gang tiltak for å redusere antall ofre for menneskehandel.

Som en misjonsorganisasjon, sammen med våre samarbeidskirker, formidler vi et annet menneskesyn, der mennesker ikke er til salgs.

Vi tror at alle mennesker er skapt av Gud og i hans bilde, med en ufattelig stor verdi, derfor fortjener ingen mennesker å bli solgt som en handelsvare. Gjennom våre ulike arenaer står vi sammen i kampen mot fattigdom, diskriminering og arbeidsløshet. Det er også en kamp mot menneskehandel.

Tema

Tema på iTro i november er «Frihet»