Et hellig liv har alltid vært et liv mot strømmen 

Et hellig liv har alltid vært et liv mot strømmen 

Et hellig liv handler også om å ha et "mindset" om at vi er kalt til å leve annerledes enn det som er vanlig, skriver Lars Olav Gjøra.

Tredje Mosebok er en av bøkene i Bibelen som blir minst lest, og det er jo ikke så rart. Den inneholder nesten bare lover, og det er jo lover som ikke gjelder på samme måte for oss som lever i den nye pakt. Den blir derfor fremmed og tung, og vi får ikke så mye ut av den.

Et vers som oppsummerer innholdet i boka er 20,26:«Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra folkene for at dere skal høre meg til.»

Hellig, adskilt og uvanlig

Hellig betyr egentlig ikke syndfri, men adskilt,slik Gud hadde «skilt dem ut fra folkene». Hellig er det motsatte av verdslig eller vanlig. Det som er hellig, om det er gjenstander eller mennesker, er adskilt fra verden og satt til side for Gud. Når Israel blir bedt om å være hellige, handler det om å være annerledes enn folkene rundt dem, fordi de er Guds eget folk.

Gud forandrer seg ikke, og han er like hellig nå som da. Derfor er det ikke overraskende at Peter bruker 3. Mosebok om oss kristne når han sier: «Han som kalte dere, er hellig. Slik skal også dere være hellige i allderes ferd. For det står skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig.» (1 Pet 1:15-16) Dette gjelder altså Guds folk i den nye pakt like mye som i den gamle.

Lover med hensikt

Dermed blir 3. Mosebok fortsatt relevant for hva slags liv Gud vil vi skal leve, selv om alle ofringene har blitt oppfylt av Jesus én gang for alle. Men boka inneholder også mange andre typer lover, og den siste delen, kapittel 17-26, kalles ofte «Hellighetsloven». Her utvides fokuset fra ofringer og telthelligdom til mange dagligdagse ting som en del av et hellig liv, som f.eks. relasjoner, seksualitet og forretninger.

Helt siden verden sporet av i 1. Mosebok 3, har verdslig og vanlig vært i opprør mot Gud.

Noen merkelige lover finner vi også. f.eks. at de ikke skal ha på seg klær av to ulike materialer (19,19). Denne type lover skulle blant annet minne dem på at de ikke skulle blande seg med andre folk, på samme måte som de skulle tenke rent/urent om alt de spiste (kap 11). Gud bryr seg til og med om hvordan de klipper eller barberer seg, og sier at de ikke skal rispe seg opp som en sørgeskikk (19,27-28). De skulle ikke bare ta etter de andre nasjonene og gjøre som dem. Det skulle være tydelig at de var et annerledes folk.

Å leve hellig er motstrøms

Hellig er altså det motsatte av verdslig og vanlig. Helt siden verden sporet av i 1. Mosebok 3, har verdslig og vanlig vært i opprør mot Gud. Derfor blir et hellig liv veldig fort et liv mot strømmen i verden. Et hellig liv er ingen privat tro. Det handler om å leve hele livet etter Guds vilje, både i «tempelet» og i dagliglivet. Og det handler også om å ha et «mindset» om at vi er kalt til å leve annerledes enn det som er vanlig.

Unsplash