«Salige er…» = «Lykkelige er…»?

«Salige er…» = «Lykkelige er…»?

Å være salig betyr ikke nødvendigvis at man føler seg lykkelig, men at man innser hvilken gledelig situasjon man står i.

Tema

Tema på iTro i november er «Lykke»

“Salige er de som…” leser vi i bergprekenen. Saligprisningene, som de gjerne kalles, er en stilform som er kjent fra det gamle testamentet. Her i bergprekenen svarer de på et viktig spørsmål: «Hvem kommer inn i Guds rike?», og kan gjerne sammenlignes med hvordan man kunne få adgang til tempelet (som man leser om i salme 15 og 24). Men spørsmålet er jo: hvordan skal vi forstå ordet “salige”? Er det det samme som “lykkelige”?

«Bygger på frelsen som er kommet ved Jesus»

Saligheten, eller lykken som det står om, bygger ikke først og fremst på hvordan vi har det her på jorda med oss selv, men på frelsen som er kommet ved Jesus. De som lenge har blitt undertrykt og forfulgt, de som virkelig ser at de er avhengige av Gud, vil se at behovet deres møtes.

Å vite at Guds rike er kommet nær gir en helt unik glede som leder folket på rettferdighetens vei (Matt 21:32). Det bygger ikke på menneskelige handlinger, Guds rike er uansett en realitet. Og de som får gå inn i Hans rike, gjør det ved å motta Guds nåde.

Det er viktig å legge merke til andre delen av versene. De er f.eks. ikke salige fordi de er fattige i ånden, men fordi himlenes rike er deres. Men la oss se litt nærmere på hver enkelt:

v 3 Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres

Å være fattig, handler ikke her om hvordan vi har det sosialt eller økonomisk, men det er et bilde på vårt forhold til Gud. Det viser til at vi er totalt avhengige av Gud, Han som skaper og frelser (Sal 86:1).

v4 Salige er de som sørger, for de skal trøstes

Dette er de som sørger over sin synd og som sørger over ondskapen, lidelsens og dødens makt i verden. Disse skal Herrens Salvede trøste (Jes 61:1 ; Matt 11:5, 28 ; Luk 16:2, 5 ; Åpb 7:17; 21:4). De har ventet lenge, men nå kan de juble, for “Trøsteren”, slik rabbier referer til Messias, har nå kommet, og frelsen har funnet sin begynnelse.

v5 Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden

Dette er de som er ydmyke og som ikke tenker høyt om seg selv. De er ydmyke i den forstand at de har blitt undertrykt (“har blitt ydmyket”). De har blitt ydmyket av verden, men ser hva de har i vente: De skal arve jorden.

v6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes

Hunger og tørst brukes ofte som bilde på lengsel etter Gud og Hans frelse. (Se f.eks. Sal 42:1-3; 63:1)

v7 Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet

De fire første saligprisningene handler mest om det mentale eller holdninger, mens her handler det om gleden hos dem som handler. I dette tilfellet: de som er barmhjertige mot andre. Selv om vi har opplevd å bli ydmyket og ikke selv fått barmhjertighet, skal vi likevel vise det mot andre. (Se Matt 18:33).

v8 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud

“Rene av hjertet” peker mot tilstanden av en persons indre, det vil si, tankene og motivasjonen, og peker mot at budene som følger i bergprekenen skal rotfeste seg i oss. Rette handlinger er en selvfølge, men det er også viktig at det er samsvar mellom motivasjonen bak handlingene og handlingene i seg selv.

v9 Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn

De som stifter fred skal kalles Guds barn. Dette ser vi også senere i bergprekenen (Matt 5: 43-48), og senere i NT (Rom 14:19 ; Heb 12:14 ; Jak 3:18 ; 1 Pet 3:11).

v10-12 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld, for himlenes rike er deres. Salige er dere når de spotter og forfølgere dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.

Disse tre versene peker på dem som aktivt blir forfulgt på grunn av deres lojalitet til Gud. Å være identifisert med Jesus og kongeriket er å være på rettferdighetens vei (Matt 21:32). Forfølgelse var nok vanlig i konteksten hvor ordene først ble talt, og de trengte naturligvis å høre hva Jesus hadde å si om saken, hvordan de skulle forholde seg til det og hvordan de skulle utholde det.

Det er jo veldig rart at det hele avsluttes med “gled og fryd dere”, når det akkurat har vært snakk om forfølgelse, men det er ikke glede over selve forfølgelsen som menes, men glede over tanken om det som ligger foran, det håp og den lønn som venter dem i himmelen.

«White is their world»

Lønnen, eller gleden, er først og fremst rettet mot det vi skal få i himmelen, samtidig som det kan se ut som om noe av lykken får man allerede nå. Det betyr altså ikke at man føler seg lykkelig, men at man er i en gledelig situasjon, eller at de er heldige (uten å blande inn hell). Den Walisiske bibeloversettelsen oversetter “salige er de som” med “White is their world”, noe som kanskje kan være en tankevekkende beskrivelse.

Tema

Tema på iTro i november er «Lykke»