Tro staves avhengighet

Tro staves avhengighet

Overdriver Jesus når han sier at vi ikke kan gjøre noe uten ham?

Tema

Tema for august måned er «Avhengig». Gjennom resten av måneden vil du få mulighet til å lese ulike temasaker om dette.

Olof Edsinger jobber som lederutviklingskonsulent og som prosjektleder for ungLeder Norge i NLM ung.

Hva betyr det egentlig å tro på Gud? Det finnes sikkert flere enn én god definisjon. Men hvis jeg må velge, har jeg fortsatt svaret på dette spørsmålet klart: Å tro på Gud, mener jeg handler om å si ja til sin avhengighet av ham.

Ville bli egne guder

Grunnen til dette finner vi allerede i det tredje kapittelet i Bibelen. Der kan vi lese om syndefallet, og om hvordan den onde lykkes i å friste Adam og Eva til den første synd.  Og fristelsen til å spise av frukten til kunnskap om godt og ondt var at våre forfedre ønsket å være sine egne guder.

De ønsket å være i stand til å skille mellom godt og ondt, rett og galt, men å gå «omveien» gjennom Gud. Sagt på en annen måte: De ønsket å slå seg fra sin avhengighet av Herren.

Klinsj mellom synden og troen

På denne bakgrunn er det ikke rart at synd skiller oss fra Gud. Synd er praktisk talt det samme som vantro. Det vil si «nei takk» til Guds rolle som Herre og Frelser. Og det er nettopp dette syndens- og vantroens mønster som troen på Jesus havner i klinsj med.

Å bli en kristen, kan man si at står i motsetning til Adam og Eva siden det handler om å si ja til sin avhengighet av Gud. Å si til Jesus: «Ja, Herre, jeg trenger virkelig din miskunn og tilgivelse. Jeg trenger din styrke. Jeg trenger din veiledning.»

Og å gjøre dette er nettopp å erkjenne sin avhengighet av Gud. Å erkjenne at vi ikke klarer oss selv i denne verden.

Kanaler for Guds kraft

Jesus selv taler om dette på litt ulike måter. I innledningen til Bergprekenen, sier han: «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres» (Matteus 5, 3). Og å være fattig i ånden, handler nettopp om å innse sin avhengighet av Gud. Enda mer radikal er han i lignelsen om vintreet og grenene: «Jeg er vintreet, dere er grenene,» sier han. «Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre» (Joh 15, 5).

Den spontane følelsen når vi leser dette kan kanskje være at Jesus overdriver. Det er vel mye vi kan gjøre uten å dra Jesus inn i ligningen? Men det vi glemmer er da at vi er helt avhengig av Guds nåde til å i det hele tatt være i stand til å leve. Og hvis vi også ønsker å være kanaler for Guds kraft i denne verden, hvis vi ønsker å gjøre gjerninger som behager vår Skaper i dybden, så må vi koble oss til Jesus selv.

«Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?»

Det sier Jesus til sin venn Martha (Joh 11, 40).

Det samme sier han til deg og meg. Det er gjennom å tro, og gjennom å si ja til vår avhengighet av Gud, som gjør oss åpne for Guds kraft.

Ønsker du også å leve det livet?

Fotolia

Tema

Tema for august måned er «Avhengig». Gjennom resten av måneden vil du få mulighet til å lese ulike temasaker om dette.

Olof Edsinger jobber som lederutviklingskonsulent og som prosjektleder for ungLeder Norge i NLM ung.